FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği (III-39.1)'nin 14'üncü maddesi
kapsamında 02/03/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde bulunulmuş ve Kurul tarafından
7 iş günü içinde olumsuz görüş bildirilmediğinden, Şirketimiz yöneticilerinden;
Engin Küçük'ün, Global On-Line ve Türev Piyasalardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak,
Hakan Tan'ın, Merkez Şube Bölüm 1'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak,
Özlem Şahin'in, Merkez Şube Bölüm 2'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, ve
Uluç Saka'nın, Mali İşler ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak  atanması işlemleri
tamamlanmıştır.
Saygılarımızla,
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kredi Hesaplama