FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırmı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
135.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEDTA00013
9.600.000
19.200.000,000
200,00000
B Grubu
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
Hamiline
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
35.400.000
70.800.000,000
200,00000
B Grubu
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
45.000.000
90.000.000,000
200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
38.823.297
Yedek Akçeler (TL)
6.248.016
Geçmiş Yıl Karları (TL)
44.928.687
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
16.03.2023
SPK Başvuru Tarihi
16.03.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli kararı kapsamında; Şirketimizin 100.000.000.- TL kayıtlı sermeye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin Hisse Senedi İhraç Primlerinden 38.823.297.- TL, Geçmiş Yıl Karlarından 44.928.678.-TL, Olağanüstü Yedeklerden 6.248.016-TL olmak üzere toplam 90.000.000.- TL artırılarak 45.000.000.- TL'dan 135.000.000.- TL'ye çıkartılması hususunda ,bedelsiz sermaye artırımı ve şirket ana sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 16.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme ESKİ METİN 14 03 2023.pdf

Kredi Hesaplama