FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.750.000.000.-TL'den 5.000.000.000.-TL'ye arttrılması, 1.145.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %50  oranında 572.500.000 TL tutarında bedelli,  %107,64 oranında  1.232.500.000 TL tutarında  bedelsiz olmak üzere 2.950.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında artırılacak 1.805.000.000,- TL nominal değerli payların ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Başvuruda yer alan "Taslak İzahname" ektedir.

Kredi Hesaplama