FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
28.02.2023
Genel Kurul Tarihi
23.03.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
6 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
9 - Denetçinin seçilmesi
10 - Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinde değişiklik yapılması
11 - Payların geri alımına ilişkin 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi sunulması
12 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması
13 - 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan 55.000.000 TL tutarındaki nakdi bağışın onaya sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Kurul Daveti 23 Mart 2023 KAP .pdf - İlan Metni
EK: 2
Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders Dated 23 March 2023 KAP.pdf - İlan Metni
EK: 3
Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 23 Mart 2023 KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Information Document for the Shareholders 23 March 2023 KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 23 Mart 2023 KAP.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6
Amendment of the Articles of Association 23 Mart 2023 KAP.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

23.03.2023 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

-2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

-2022 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.

-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-2022 yılı karından brüt 755.000.000 TL nakit kar payının 26.05.2023 tarihinden itibaren pay sahiplerine ödenmesine başlanmasına, 1.145.000.000,00 TL'nin ise sermayeye eklenmek üzere bedelsiz pay olarak dağıtılmasına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılması amacıyla toplam 101.090.343 TL tutarında özel fon ayrılmasına karar verilmiştir.

-Yönetim Kurulu'na 31 Mart 2024 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere Sn. Hasan Cahit Çınar, Sn. Ertuğrul Bozgedik, Sn. Riza İhsan Kutlusoy, Sn. Hilmi Selçuk Çepni, Sn. Tuba Tepret, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn. Hasan Emre Aydın (Bağımsız Üye), Sn. Ali Hakan Kara (Bağımsız Üye) ve Sn. İzzet Selim Yenel (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.

-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri belirlenmiştir.

-2023 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst&Young Global Limited) seçilmiştir.

-Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesi onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli geri alım kararı hakkında bilgi sunulmuştur.

-2022 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur.

-Yönetim Kurulu kararı uyarınca T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 15.02.2023 tarihinde yapılan 55.000.000 TL tutarındaki nakdi bağış onaylanmıştır.

-2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi KAP 23 03 2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Minutes of the AGM Dated 23 March 2023.pdf - Tutanak
EK: 3
Genel Kurul Tutanağı 23 03 2023 KAP-.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar


Kredi Hesaplama