FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Kar Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
17.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRCN00015
Peşin
0,1916812
19,16812
10
0,1725130
17,2513
B Grubu, MERCN, TREMRCN00023
Peşin
0,1916812
19,16812
10
0,1725130
17,2513
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.04.2023
27.04.2023
26.04.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRCN00015
0
0
B Grubu, MERCN, TREMRCN00023
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımıza göre 218.048.659,00 TL , aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 101.755.757,17 TL net dönem kârı elde edilmiştir.Şirketimizin 17.03.2023 tarihli 2022-09 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre, söz konusu net dönem kârından yapılacak kar dağıtımı ile ilgili olarak 17 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIM.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
63.456.982
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.096.584,73
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
yok
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
218.048.659
101.755.757,17
4. Vergiler ( - )
40.295.946
19.659.943,74
5. Net Dönem Kârı
177.752.713
82.095.813,43
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
1.069.924,33
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
4.051.294,46
4.051.294,46
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
173.701.418,55
76.974.594,65
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
63.100
63.100
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
173.764.518,55
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
12.163.516,3
0
* Nakit
12.163.516,3
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
161.537.902,25
76.974.594,65
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
2.070.157,95
0
1,19
0,1725132
17,25
B Grubu
8.877.006,71
0
5,11
0,1725132
17,25
TOPLAM
10.947.164,67
0
6,3
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Kar Dağıtım Tablosudur

Kredi Hesaplama