FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
23.03.2023
Genel Kurul Tarihi
03.05.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
GEBZE
Adres
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde No:43 41400 Gebze / Kocaeli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesi,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
9 - 2022 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilen bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaya sunulması,
12 - 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet - EN.pdf - İlan Metni
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Vekaletname- EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 03/05/2023 Çarşamba günü saat 14:00'de ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde No:43 41400 Gebze / Kocaeli adresinde yapılacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Kredi Hesaplama