FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
28.02.2023
Genel Kurul Tarihi
24.03.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2022 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
5 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
10 - 2022 yılında yapılan yeniden değerleme uygulamasına ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12 - Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bağışta bulunulmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarihli kararı uyarınca alınan Yönetim Kurulu kararının onaylanması.
13 - 2023 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
2022 GENERAL ASSEMBLY ANNOUNCEMENT.pdf - İlan Metni
EK: 3
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
INFORMATIVE DOCUMENT CONCERNING THE GENERAL ASSEMBLY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

* 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması,

* 2022 yılına ait finansal tabloların ana başlıklar halinde okunarak müzakeresi ve onaylanması,

* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

* 2022 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması,

* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,

* Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bağışta bulunulmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarihli kararı uyarınca alınan Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

* 2023 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması

oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;

* 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

* 2022 yılında yapılan yeniden değerleme uygulamasına ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

* 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
AHE Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
2022 Kâr Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
2022 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar


Kredi Hesaplama