FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Olağan Genel Kurul'da Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGGYO00012
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, DGGYO, TRAOSGYO91Q1
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGGYO00012
0
0
B Grubu, DGGYO, TRAOSGYO91Q1
0
0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2022 yılı faaliyetlerinden 2.665.028.996-TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK)'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 37.557.502,80-TL dönem karı gerçekleşmiştir.
3 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2022 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 37.557.502,80-TL tutarındaki karın (927.035.036,59)-TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar dağıtımı yapılmamasına, TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolara göre 2.665.028.996- olarak gerçekleşen net dönem karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Kar Dağıtımı Tablosu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2022_Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
2022_Profitdistrubition.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
332.007.786
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
5.056.294,5
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
2.665.028.996
37.557.502,8
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
2.665.028.996
37.557.502,8
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-193.250.222
-927.035.036,59
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.471.778.774
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
2.471.778.774
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.471.778.774
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
2.471.778.774
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında şirket merkezinde toplanarak;Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2022 yılı faaliyetlerinden 2.665.028.996-TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK)'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 37.557.502,80-TL dönem karı gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2022 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 37.557.502,80-TL tutarındaki karın (927.035.036,59)-TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar dağıtımı yapılmamasına, TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolara göre 2.665.028.996- olarak gerçekleşen net dönem karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.


Kredi Hesaplama