FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
01.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6
Peşin
108,2869900
10.828,699
10
97,4582910
9.745,8291
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4
Peşin
4,3382620
433,8262
10
3,9044358
390,44358
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2
Peşin
0,9230436
92,30436
10
0,8307392
83,07392
ISKUR, TRAISKUR91N3
Peşin
15,7249837
1.572,49837
10
14,1524853
1.415,24853
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
03.04.2023
03.04.2023
05.04.2023
04.04.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6
0
0
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4
0
0
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2
0
0
Ek Açıklamalar

İlgi: 01.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız.

Bankamızın 30.03.2023 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı dağıtımına 03.04.2023 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
Profit Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
10.000.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
6.168.856.616,09
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Ana Sözleşmenin 58. maddesi çerçevesinde A ve B grubu payların kâr dağıtımında imtiyazları bulunmaktadır.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
77.042.048.126,97
4. Vergiler ( - )
12.411.167.754,4
5. Net Dönem Kârı
64.630.880.372,57
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
3.216.000.247,14
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
61.414.880.125,43
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
61.414.880.125,43
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
61.414.880.125,43
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
599.998.200
* Nakit
599.998.200
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
234.096,59
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
3.092.160.715,35
* Çalışanlara
3.092.160.715,35
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
38.652,01
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
8.630.411.051,4
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.182.284.271,54
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
476.341.799,98
19. Olağanüstü Yedek
47.598.877.708,84
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
165.466.370,28
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
97.458,29
0
13,53
97,458291
9.745,8291
B Grubu
113.228,64
0
13,53
3,9044359
390,44359
C Grubu
8.307.368.326,26
0
13,53
0,8307393
83,07393
ISKUR
34.786,81
0
13,53
14,1524853
TOPLAM
8.307.613.800
0
13,53

Kredi Hesaplama