FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 17.04.2023 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere;

 

1.      Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Hüseyin Emre UZER'in ve üyeliklere Sayın Levent ARTUK, Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ, Sayın Saygın SORAN'ın,

 

2.      Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sayın Levent ARTUK'un ve üyeliklere Sayın Mahmut KARABIYIK, Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ ile Sayın Hüseyin Emre UZER'in,

 

3.      Denetim Komitesi Başkanlığına Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ'nün ve üyeliklere Sayın Levent ARTUK, Sayın Hüseyin Emre UZER'in,

 

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.


Saygılarımızla kamuya duyururuz.

Kredi Hesaplama