FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[AKSEN, ALFAS, ANGEN, BMSCH, BMSTL, ENSRI, GLCVY, ISBIR, JANTS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
AKSEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8154357 TL Teorik Fiyat: 27,705  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

ALFAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 4 TL Teorik Fiyat: 352,2  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

ANGEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,191611 TL Teorik Fiyat: 23,548  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

BMSCH.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3079149 TL Teorik Fiyat: 12,872 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

BMSTL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3042056 TL Teorik Fiyat: 49,016 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

ENSRI.E %220 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,813 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

GLCVY.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,148 TL Teorik Fiyat: 21,932 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

ISBIR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,7 TL Teorik Fiyat: 59,05 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

JANTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 2 TL Teorik Fiyat: 88,75  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama