FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2019-10.10.2019-16.09.2020-09.12.2020 – 07.04.2021-22.11.2021-11.05.2022-21.06.2022- 05.10.2022-06.10.2022-23.12.2022-26.12.2022-08.02.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
09.05.2018
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14.09.2018
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki 2009/01012 tescil no'lu Seyitler Fastplast markasının kötüniyet nedeniyle hükümsüzlüğü, eylemlerimizin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 10.000 TL maddi ve 400.000 TL manevi tazminat istemidir. 17.06.2019 tarihli ıslah dilekçesi ile talep ıslah edilmiş ve maddi tazminat talebi 22.521.911,21 TL olarak belirlenmiştir ve 10.000 TL'sına dava, 22.511.911,21 TL'sına ise ıslah tarihinden itibaren değişen oranlı ticari avans faizi, 400.000 TL manevi tazminata ise dava tarihinden itibaren yasal faiz talep edilmiştir. Birleşen Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/332 E. sayılı davasında kötüniyetli tescil ve haksız rekabet nedeniyle 10.000 TL maddi, 10.000 TL manevi zararın tazmini talep edilmiştir.
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
22.921.911,21 (Islah sonrası) 20.000,00 (Birleşen Dava)
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2018/ 140 Esas
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
05.05.2023
oda_Decision|
Alınan Karar
26.12.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/332 E. sayılı dosyası, duruşma tarihi öncesinde huzurdaki dava ile birleştirilmiştir. 21.06.2023 olan duruşma tarihi mahkemece değiştirilerek, 05.05.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dosyada, asıl dava ve birleşen dava yönünden yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
20.09.2023
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Davanın aleyhe sonuçlanması ihtimalinde marka hükümsüzlüğü halinde faaliyete esaslı bir etkisi olması beklenmemektedir. Marka, yukarıdaki KAP açıklamalarımızda belirtilen İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 E. sayılı dosyasında hükümsüz kılınmıştır. Tazminat konusunda ise; tazminat doğması ve davanın kabulü halinde ortaya çıkan tazminat tutarına göre finansal tablolara etkisi olacaktır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 No ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğü, maddi ve manevi zararların tazmini istemli; ayrıca bu dosya ile birleşen Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/332 E. sayılı dava dosyasının bugün yapılan duruşmasında  asıl dava ve birleşen dava yönünden yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verilmiştir.

Duruşma tarihi önceki açıklamamızda 21.06.2023 olarak belirlenmesine rağmen, mahkemece duruşma tarihi değiştirilerek 05.05.2023 tarihinde duruşma gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.


Saygılarımızla,

  

 

Kredi Hesaplama