FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ARMDA, BOBET, DEVA, DOHOL, ERBOS, FLAP, MACKO, ULUUN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
ARMDA.E Pay Başına Brüt Temettü: 5,3412262 TL Teorik Fiyat: 266,859  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

BOBET.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5 TL Teorik Fiyat: 20,54  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

DEVA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL Teorik Fiyat: 39,83  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

DOHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0726039 TL Teorik Fiyat: 8,217  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

ERBOS.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,125 TL Teorik Fiyat: 101,375  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

FLAP.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0745474 TL Teorik Fiyat: 5,855  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

MACKO.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,3 TL Teorik Fiyat: 48,7  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

ULUUN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,095212 TL Teorik Fiyat: 22,185  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama