FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[MAVI, TGSAS, TKFEN, YAPRK]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
MAVI.E Pay Başına Brüt Temettü: 4,3242155 TL Teorik Fiyat:  104,276 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

TGSAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3 TL Teorik Fiyat: 13,76 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

TKFEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,408895 TL Teorik Fiyat: 26,431 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

YAPRK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6 TL Teorik Fiyat: 34,96 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama