FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ekoten Tekstil"), kapasite artışına yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmek, özellikle  yurt dışı müşterilerin teknik tekstil ürünlerinde artan taleplerini karşılayabilmek ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla, orta/uzun vadeli  stratejik yatırım planları doğrultusunda, 6. Bölge yatırım teşvik kapsamında değerlendirilerek vergi indirimleri sağlayacak yeni kurulmakta olan Afyonkarahisar Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 100.000 m2 arsa üzerinde sanayi tesisi kurmak amacıyla toplam yaklaşık tahsis bedeli 40.000.000 TL tutarındaki arazi ön tahsis sözleşmesi 10.05.2023 tarihinde imzalamış olup, Ekoten Tekstil'in ek istihdam sağlanması, ciro ve karlılığın artırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu arazinin ön tahsis akabinde  işlemlerin finalize edilmesi, yatırıma  ve üretime geçiş süreçleri ile ilgili gelişmeler özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kamuoyuna duyurulacaktır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

      

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama