FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentAssetPurchaseAbstract|
Maddi Duran Varlık Alımı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfNonCurrentAssetBought|
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
TAŞINMAZ
oda_LocationAndAreaofNoncurrentAssetBought|
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İSTANBUL-KADIKÖY-KOZYATAĞI / 637 ADA, 126 PARSEL
oda_BoardDecisionDateforPurchase|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.05.2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForPurchase|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR.
oda_TotalPurchasingValue|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Alım Bedeli
60.559.625,00 TL
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
oda_RationofPurchasePriceToPaidInCapitalOfCompany|
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
2,18
oda_RatioOfPurchasingValueToTotalAssetsinLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,04
oda_RatioOfPurchasingValueToTotalNetNoncurrentAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,07
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
oda_PurchasingConditions|
Alım Koşulları
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi çerçevesinde, 12.05.2023 Tarihine kadar 35.000.000,00 TL, satış tutarının kalan kısmı için 9 eşit taksitle nakit ödenecektir. Son taksidin ödenmesi ile tapu devri gerçekleşecektir.
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.02.2024 (Son Taksit Ödeme Tarihi)
oda_AimOfPurchaseAndEffectsOnCompanyOperations|
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
ALSANCAK TURİZM İŞLETMELERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari İlişki
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/05/2023
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentAsset|
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar (Emsal Karşılaştırma) Yaklaşımı ve Kira-Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımı
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
14.04.2023 Tarih 0041 Numaralı
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
45.865.000,00 TL+KDV
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi çerçevesinde ödemenin vadeye yayılması nedeniyle
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket merkezinde 11.05.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; şirketin ihtiyaçları doğrultusunda,

 

Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 14.04.2023 tarih ve 0041 nolu 4 Adet Bağımsız Bölüm Değerleme Raporuna istinaden;

 

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahalle, 637 Ada, 126 Parselde yer alan, aşağıda bölüm ve nitelikleri ve vadeli satış bedelleri belirtilen taşınmazların,

 

 

                                                                                                                 
 

BLOK

 
 

KAT

 
 

B.B. NO

 
 

ARSA PAY /

 

ARSA PAYDA

 
 

B.B. NİTELİK

 
 

DEĞERLEME RAPORUNDAKİ TUTARLAR (KDV HARİÇ)

 
 

DEĞERLEME RAPORUNDAKİ TUTARLAR (KDV DAHİL)

 
 

SATIŞ TUTARI (KDV DAHİL)

 
 

A

 
 

ZEMİN

 
 

39

 
 

120 / 1000

 
 

1.Bodrum Katta Depolu Mağaza

 
 

15.750.000,00

 
 

18.585.000,00

 
 

20.796.121,10

 
 

B

 
 

ZEMİN

 
 

36

 
 

 30 / 1000

 
 

Bir Normal Katta Batarlı Mağaza

 
 

7.280.000,00

 
 

8.590.400,00

 
 

9.612.429,30

 
 

B

 
 

ZEMİN

 
 

37

 
 

 30 / 1000

 
 

Bodrum Katta Depolu Mağaza

 
 

19.675.000,00

 
 

23.216.500,00

 
 

25.978.646,50

 
 

B

 
 

1

 
 

1

 
 

10 / 1000

 
 

 Mesken

 
 

3.160.000,00

 
 

3.728.800,00

 
 

4.172.428,10

 
 

TOPLAM

 
 

45.865.000,00

 
 

54.120.700,00

 
 

60.559.625,00

 

 

 

değerleme raporundaki değerinden (54.120.700,00 TL KDV Dahil) ve fakat vadeli olması nedeniyle toplam 60.559.625 TL (KDV Dahil) tutarla, 11.05.2023 tarihli Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ile Maliki Alsancak Turizm A.Ş.' den satın alınmasına;

 

                        

Satın alma bedelinin 12.05.2023 tarihine kadar 35.000.000 TL'sinin ödenmesine ve kalan tutarın da 9 eşit taksitte aylık ve nakit olarak 2.839.958 TL taksitler halinde ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

  


11.05.2023 ÖDA 2023/09

Kredi Hesaplama