FİNANS

Özet Bilgi
27.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
22.03.2023
Genel Kurul Tarihi
27.04.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Limak Eurasia Luxury Hotel, Şehit Sinan Eroğlu Cd No:5, 34805 Rüzgarlıbahçe Beykoz/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yönetim kurulu üyesinin onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
10 - Şirket'in 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması,
11 - 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 1 yıllık süre için uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması.
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,
14 - 2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17 - Dilek ve temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
SMART ENERJİ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
SMART GÜNEŞ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Smart-Gunes_Teknolojileri -Konsolide Faaliyet-Raporu-31-12-2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Smart Güneş Teknolojileri - Konsolide Finansal Raporu - 31.12.2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2023 tarihinde saat 10.00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan bazı önemli kararlar aşağıdaki gibidir:

-2022 yılına ait faaliyet raporu ve mali tabloları onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-2023 yılı için bağımsız denetimi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi onaylanmıştır.

-2022 yılı içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yeni yönetim kurulu üyesinin ataması onaylanmıştır.

-Şirket'in 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişiklik onaylanmıştır.

Ş-irketin 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 1 yıllık süre için uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programı ve bugüne kadar bu çerçevede yapılan işlemler onaylanmıştır.

-2023 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

-Yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi kabul edilerek 2022 yılı karı konusunda kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
16.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ 2022 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ 2022 OGK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

27.04.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 16.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 10832 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.


Saygılarımızla,


Kredi Hesaplama