FİNANS

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Soykan KUŞ
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
09.05.2023
02123714351
yatirimciiliskileri@rtalabs.com.tr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
926704 / 926749 / 926708
İsmail ÇELEBİ
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi
18.01.2023
02123711878
yatirimciiliskileri@rtalabs.com.tr
-
-
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak
100000000
43000000
TRY
43
İştirak

Kredi Hesaplama