adel kalemcilik - adel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 435.064.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 38.206.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 217.924.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.704.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 203.220.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 628.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 628.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 160.696.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.983.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.627.000,00
 • ARA TOPLAM 435.064.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 132.664.000,00
 • Finansal Yatırımlar 234.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 757.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 107.753.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.662.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.517.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.561.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 70.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 567.728.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 357.896.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 305.386.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.315.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.315.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 21.952.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.880.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.072.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.292.000,00
 • Diğer Borçlar 7.127.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.726.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.401.000,00
 • Türev Araçlar 247.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.440.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.752.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.436.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.316.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.385.000,00
 • ARA TOPLAM 357.896.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.918.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.527.000,00
 • Banka Kredileri 16.387.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.140.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.391.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.391.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 386.814.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 180.914.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 180.914.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.354.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.354.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.352.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.160.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -192.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.293.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 85.460.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.658.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 567.728.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.