FİNANS

adese gayrimenkul - adese - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 472.336.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 368.943.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 33.094.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.159.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.935.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 67.142.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.201.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.725.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 470.919.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.417.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.107.093.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.324.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.324.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.035.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.035.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 107.562.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.604.399.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.307.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.348.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 1.399.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 55.154.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 55.154.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 204.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.579.429.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.505.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 35.080.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 333.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.060.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 133.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.927.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 492.000,00
 • Diğer Borçlar 34.461.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.295.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.166.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.920.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.491.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 406.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.085.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 93.505.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 260.813.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.722.000,00
 • Banka Kredileri 20.334.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 388.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.337.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.337.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 238.754.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 354.318.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.225.111.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.225.108.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.008.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 514.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 442.339.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 442.440.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.747.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 248.068.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 248.068.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.482.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 468.979.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 50.306.000,00
 • Diğer Yedekler 2.420.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.579.429.000,00

Kredi Hesaplama