FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

adese gayrimenkul - adese - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.020.638.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 55.933.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 54.684.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.362.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 50.322.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 719.134.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 114.447.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 72.585.000,00
 • ARA TOPLAM 1.016.792.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.846.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.920.047.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.021.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.021.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 51.557.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.839.311.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 150.469.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.854.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 358.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 419.660.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 418.652.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.008.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 84.404.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.940.685.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 222.197.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.709.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.321.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 69.343.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 522.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.821.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 615.000,00
 • Diğer Borçlar 84.791.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 61.322.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.469.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.812.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.729.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.905.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 208.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.697.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 293.000,00
 • ARA TOPLAM 222.197.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.272.162.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.880.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.880.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 72.718.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.110.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.110.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.177.454.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.494.359.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.446.326.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.441.304.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.008.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.635.417.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.116.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.044.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.044.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.036.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 118.643.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 118.643.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.635.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.851.213.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.743.236.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.022.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.940.685.000,00