FİNANS

adese gayrimenkul - adese - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 584.389.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 390.593.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 30.078.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.204.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.874.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 91.469.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 54.726.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.127.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.449.000,00
 • ARA TOPLAM 583.452.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 937.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.787.989.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.158.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.158.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.322.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.322.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 24.028.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.409.507.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 26.366.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.625.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 127.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 60.605.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 60.605.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 438.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.372.378.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 126.427.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.924.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 391.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.284.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 43.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.241.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 613.000,00
 • Diğer Borçlar 52.450.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 41.095.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.355.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.709.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.447.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 380.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.067.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 126.427.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 633.364.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.842.000,00
 • Banka Kredileri 8.599.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 243.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.980.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.980.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 620.542.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 759.791.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.612.587.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.612.109.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.008.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 514.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 445.293.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 445.555.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.243.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.209.246.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.209.246.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.502.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 381.618.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.560.516.000,00
 • Diğer Yedekler 2.420.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 478.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.372.378.000,00

Kredi Hesaplama