FİNANS

agesa hayat emeklilik - agesa - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 21441875
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 21441875
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 40027065
 • Brüt Yazılan Primler (+) 39925451
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 101614
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -18585190
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -18413803
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) -171387
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -21268660
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -1645218
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -1832008
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -1837008
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 5000
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 186790
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -1230779
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 1417569
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -418408
 • Faaliyet Giderleri (-) -19205034
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 1540271053
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1299331418
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1453617871
 • Brüt Yazılan Primler (+) 1487697055
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -34079184
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -154286453
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -151057073
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) -3229380
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 226756552
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 14183083
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 14183083
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -1425719214
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -178610614
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -187771191
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -193574176
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 5802985
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 9160577
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -72489695
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 81650272
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -815745574
 • Matematik Karşılıklar (-) -825581970
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -825602704
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 20734
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 9836396
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 9836396
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 9222741
 • Faaliyet Giderleri (-) -412838535
 • Yatırım Giderler (-) -27647747
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -99485
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 424384519
 • Fon İşletim Gelirleri 263794190
 • Yönetim Gideri Kesintisi 150533083
 • Giriş Aidatı Gelirleri 10056784
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 462
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -507871397
 • Toplam Fon Giderleri (-) -48090765
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) -433248721
 • Diğer Teknik Giderler (-) -24407082
 • Ceza Ödemeleri (-) -2124829
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 173215
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 114551839
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK -83486878
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 31238176
 • YATIRIM GELİRLERİ 248727725
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 243275382
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 1411638
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi -20754798
 • Kambiyo Karları 24446632
 • İştiraklerden Gelirler 0
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 249386
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 99485
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -32421190
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -3416701
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -505000
 • Kambiyo Zararları (-) -700
 • Amortisman Giderleri (-) -28498350
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) -439
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 35318359
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) 20516287
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 14899652
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 21066595
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -18501054
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 4823229
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) -7486350
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 203980274
 • Dönem Karı ve Zararı 282863070
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -78882796
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 203980274
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0

Kredi Hesaplama