FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

agesa hayat emeklilik - agesa - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 36020179
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 36020179
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 76990200
 • Brüt Yazılan Primler (+) 77228527
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -238327
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -40970021
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -40959576
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) -10445
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -38670699
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -3282886
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -1435079
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -1567465
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 132386
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -1847807
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -1871076
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 23269
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -817657
 • Faaliyet Giderleri (-) -34570156
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 3982210614
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2406838828
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3034104371
 • Brüt Yazılan Primler (+) 3140547013
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -106442642
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -627265543
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -629990737
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2725194
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 1515587634
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 59784152
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 59784152
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -3889045002
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -299443112
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -275178335
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -295549444
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 20371109
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -24264777
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -28254417
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 3989640
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -2720103396
 • Matematik Karşılıklar (-) -2714895596
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -2714895596
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 0
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) -5207800
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) -5207800
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -10176670
 • Faaliyet Giderleri (-) -859320952
 • Yatırım Giderler (-) -872
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 990442070
 • Fon İşletim Gelirleri 533917124
 • Yönetim Gideri Kesintisi 414054587
 • Giriş Aidatı Gelirleri 42470038
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 321
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -1122271897
 • Toplam Fon Giderleri (-) -82426240
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) -983837195
 • Diğer Teknik Giderler (-) -49413999
 • Ceza Ödemeleri (-) -6594463
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI -2650520
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 93165612
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK -131829827
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ -41314735
 • YATIRIM GELİRLERİ 907462373
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 646584747
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 1894107
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 60253891
 • Kambiyo Karları 198729628
 • İştiraklerden Gelirler 0
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -64055177
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -10502868
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -41566
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -3105400
 • Kambiyo Zararları (-) -4442161
 • Amortisman Giderleri (-) -45954968
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) -8214
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 77687271
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -6998554
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 82824516
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 44333563
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -46113248
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 7697382
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) -4056388
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 595102290
 • Dönem Karı ve Zararı 879779732
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -284677442
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 595102290
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0