FİNANS

agesa hayat emeklilik - agesa - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 28954918
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 28954918
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 36725863
 • Brüt Yazılan Primler (+) 37085159
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -359296
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -7770945
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -7954914
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 183969
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -30134351
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -2367161
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -2266974
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -2293124
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 26150
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -100187
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -25874
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -74313
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -367242
 • Faaliyet Giderleri (-) -27391299
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -8649
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -8649
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 2730713695
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1480049852
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1510111432
 • Brüt Yazılan Primler (+) 1542031945
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -31920513
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -30061580
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -31066769
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1005189
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 1181619654
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 69044189
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 69044189
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -2501219245
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -238482823
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -217710180
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -239181431
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 21471251
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -20772643
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -9889038
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -10883605
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -1842501897
 • Matematik Karşılıklar (-) -1843433007
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -1843291497
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) -141510
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 931110
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 931110
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -4169928
 • Faaliyet Giderleri (-) -354623870
 • Yatırım Giderler (-) -62097147
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 656420
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 408036824
 • Fon İşletim Gelirleri 326130486
 • Yönetim Gideri Kesintisi 71566136
 • Giriş Aidatı Gelirleri 10154244
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 1065
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 184893
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -491125809
 • Toplam Fon Giderleri (-) -49978811
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) -414949973
 • Diğer Teknik Giderler (-) -22996514
 • Ceza Ödemeleri (-) -3200511
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI -1179433
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 229494450
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK -83088985
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 145226032
 • YATIRIM GELİRLERİ 520468170
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 200782434
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 26812217
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 182083243
 • Kambiyo Karları 95909431
 • İştiraklerden Gelirler 71699
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 15465566
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri -656420
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -73268454
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -5925031
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -2132509
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -6360085
 • Kambiyo Zararları (-) -18538981
 • Amortisman Giderleri (-) -40310117
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) -1731
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 12776299
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -5707187
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 17769208
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 36198205
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -34826292
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 5916
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) -663551
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 456980837
 • Dönem Karı ve Zararı 605202047
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -148221210
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 456980837
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0

Kredi Hesaplama