FİNANS

agesa hayat emeklilik - agesa - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 45741718
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 45741718
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 58905214
 • Brüt Yazılan Primler (+) 59346370
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -441156
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -13163496
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -13303200
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 139704
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -46929012
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -3170252
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -2939806
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -2980406
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 40600
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -230446
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -138191
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -92255
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -592681
 • Faaliyet Giderleri (-) -43152854
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -13225
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -13225
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 4270685932
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2300367026
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2354348878
 • Brüt Yazılan Primler (+) 2420150708
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -65801830
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -53981852
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -55741318
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1759466
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 1863050173
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 107268733
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 107268733
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -3937297306
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -363021578
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -335183203
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -361201176
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 26017973
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -27838375
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -24323919
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -3514456
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -2930006878
 • Matematik Karşılıklar (-) -2932027542
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -2931819092
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) -208450
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 2020664
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 2020664
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -6537696
 • Faaliyet Giderleri (-) -573846225
 • Yatırım Giderler (-) -64870314
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 985385
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 635052810
 • Fon İşletim Gelirleri 522865443
 • Yönetim Gideri Kesintisi 97050939
 • Giriş Aidatı Gelirleri 14949923
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 1612
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 184893
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -836055121
 • Toplam Fon Giderleri (-) -79745915
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) -1214
 • Faaliyet Giderleri (-) -714225514
 • Diğer Teknik Giderler (-) -37323373
 • Ceza Ödemeleri (-) -4759105
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI -1187294
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 333388626
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK -201002311
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 131199021
 • YATIRIM GELİRLERİ 847418678
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 380435063
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 70051350
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 189292986
 • Kambiyo Karları 173745011
 • İştiraklerden Gelirler 71699
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 34807954
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri -985385
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -137049484
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -7503457
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -12425847
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -8299589
 • Kambiyo Zararları (-) -44958111
 • Amortisman Giderleri (-) -63860749
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) -1731
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 19730375
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -5996851
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 22353687
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 55430727
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -50766075
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 18144
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) -1309257
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 656795907
 • Dönem Karı ve Zararı 861298590
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -204502683
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 656795907
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0

Kredi Hesaplama