FİNANS

akfen yen. enerji - akfye - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.455.803.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 999.334.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 388.981.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 388.981.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.845.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.845.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 57.848.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 659.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.136.000,00
 • ARA TOPLAM 1.455.803.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 16.212.712.000,00
 • Finansal Yatırımlar 100.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.015.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.015.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.520.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.520.000,00
 • Türev Araçlar 65.824.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.362.230.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 468.296.000,00
 • - Şerefiye 42.463.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 425.833.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.517.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 44.944.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 42.728.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 17.668.515.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.120.946.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.626.909.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.856.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 208.146.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 329.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 207.817.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.318.000,00
 • Diğer Borçlar 27.854.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.854.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.521.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.770.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.770.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.120.946.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.579.452.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.238.866.000,00
 • Banka Kredileri 6.006.889.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 231.977.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 125.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 26.798.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.825.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.973.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.313.663.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.700.398.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.968.117.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.947.239.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.016.032.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 543.211.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.993.229.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.993.229.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.597.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.878.353.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -4.878.353.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.980.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 58.777.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 169.912.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 20.878.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 17.668.515.000,00

Kredi Hesaplama