FİNANS

aksu enerji - aksue - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 19.282.825,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.603.690,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 16.594.685,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.594.685,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 615.766,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 615.766,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 294.587,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 171.764,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.333,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 19.282.825,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 111.755.220,00
 • Finansal Yatırımlar 46.894.595,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 46.894.595,00
 • Ticari Alacaklar 28.287,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.287,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 58.049.341,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.778.514,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.483,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.483,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 131.038.045,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.527.787,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.457,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.430.114,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.321.925,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.321.925,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 288.293,00
 • Diğer Borçlar 959.391,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 959.391,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.225.782,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 441.462,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 133.054,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 308.408,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.819.363,00
 • ARA TOPLAM 44.527.787,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.939.749,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.730.823,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.783.348,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.000.843,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.000.843,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.424.735,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 92.467.536,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 38.570.509,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.570.509,00
 • Ödenmiş Sermaye 33.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.996.498,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.274.089,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -673.472,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -673.472,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -673.472,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.570.456,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -28.802.486,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 23.205.424,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 131.038.045,00

Kredi Hesaplama