alcatel lucent teletas - alctl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 903.121.057,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 154.401.120,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 462.383.469,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 47.775.532,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 414.607.937,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 593.832,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 284.448,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 309.384,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 258.536.883,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.954.308,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.251.445,00
 • ARA TOPLAM 903.121.057,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 103.141.093,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.097.610,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.329.757,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.767.853,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 197.615,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.687.433,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.587,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.746.523,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.746.523,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 50.351.373,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.006.262.150,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 388.064.483,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.394.283,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 227.649.116,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 178.997.069,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.652.047,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.868.098,00
 • Diğer Borçlar 549.333,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 549.333,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.543.415,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 73.006.228,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.606.529,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 68.399.699,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 388.064.483,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 208.448.913,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.138.599,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.138.599,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 89.349.854,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.198.790,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 72.151.064,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 596.513.396,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 409.748.754,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 409.748.754,00
 • Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.833.746,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.833.746,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.833.746,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 223.241.997,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 223.241.997,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 60.069.389,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 58.769.248,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.006.262.150,00

ALCATEL LUCENT TELETAS Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.