alkim kagit - alka - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 256.699.592,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 130.932.770,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 75.281.251,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 75.281.251,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 179.483,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 179.483,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 40.182.084,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 451.730,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 146.802,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.672.274,00
 • ARA TOPLAM 256.699.592,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 27.034.228,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.185.482,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 23.206.132,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.484.403,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 281.551,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.167,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 275.384,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 876.660,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 283.733.820,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.388.771,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.842.084,00
 • - Banka Kredileri 1.842.084,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.097.556,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.955,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.088.601,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.167.800,00
 • Diğer Borçlar 24.466.993,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.466.993,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 112.162,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.160.979,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 490.141,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 376.076,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 114.065,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 733.800,00
 • ARA TOPLAM 74.388.771,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.110.606,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.110.606,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.110.606,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 83.499.377,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 200.234.443,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 200.234.443,00
 • Ödenmiş Sermaye 52.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 32.414.361,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.870.601,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.870.601,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.870.601,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.690.243,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.357.109,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 74.143.331,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 283.733.820,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.