FİNANS

anel elektrik - anele - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.323.841.600,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 62.302.662,00
 • Finansal Yatırımlar 20.513,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 20.513,00
 • Ticari Alacaklar 978.535.395,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.825.346,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 956.710.049,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.357.940,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.980.094,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.377.846,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 572.018.373,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 210.795.863,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.908.972,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.622.217,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 19.324.498,00
 • ARA TOPLAM 2.323.841.600,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.648.932.922,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.539.137,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.539.137,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.048.714.936,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.575.054,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.637,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 110.389,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 110.389,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.768.627,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.972.774.522,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.098.638.188,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 882.488.126,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 155.252.367,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.073.224.819,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 99.914.647,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 973.310.172,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.707.613,00
 • Diğer Borçlar 51.348.733,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.583.351,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.765.382,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 241.709.189,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.591.496,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.858.247,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.680.695,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.177.552,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.098.638.188,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 833.751.207,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 64.735.750,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 44.726.205,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 509.465.582,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 30.941.349,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.941.349,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 183.882.321,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.932.389.395,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.040.385.127,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.030.837.935,00
 • Ödenmiş Sermaye 265.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.334.320,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.721.045,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.659.327,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.659.327,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.558.103,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 844.033.404,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 844.033.404,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.950.112,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.630.854,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -25.512.408,00
 • Diğer Yedekler 5.851.513,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.547.192,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.972.774.522,00

Kredi Hesaplama