FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

anel elektrik - anele - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.884.029.088,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 34.624.600,00
 • Finansal Yatırımlar 30.012,00
 • Ticari Alacaklar 1.595.388.840,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37.473.489,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.557.915.351,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 37.040.902,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 28.601.212,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.439.690,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 540.861.003,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 376.943.529,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 593.594,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.658.166,00
 • ARA TOPLAM 4.884.029.088,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.148.929.255,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.207.403,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.207.403,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.725.958.142,00
 • Maddi Duran Varlıklar 35.981.731,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 371.785,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 50.460,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 81.035.858,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.032.958.343,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.106.673.514,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 528.765.416,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 120.079.831,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.529.813.033,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 132.592.623,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.397.220.410,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 81.093.525,00
 • Diğer Borçlar 89.668.465,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 65.384.635,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.283.830,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 304.246.417,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.434.392,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 25.858.437,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.070.211,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.788.226,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.106.673.514,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.778.392.486,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 919.198.840,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 34.754.442,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 784.148.994,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 37.920.233,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.920.233,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.369.977,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.885.066.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.147.892.343,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.098.950.665,00
 • Ödenmiş Sermaye 265.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.506.880.880,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.291.507,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.266.371.972,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.476.345,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.476.345,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.268.848.317,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 116.110.654,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.353.611.561,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 222.577.194,00
 • Diğer Yedekler 59.330.019,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 48.941.678,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.032.958.343,00