FİNANS

anel elektrik - anele - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.714.091.711,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 85.914.705,00
 • Finansal Yatırımlar 9.215,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 9.215,00
 • Ticari Alacaklar 442.425.978,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.643.307,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 434.782.671,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.827.812,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 233.972,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.593.840,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 174.464.967,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.373.781,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 94.433,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.375.989,00
 • ARA TOPLAM 1.714.091.711,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 363.169.245,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.361.611,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.361.611,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 281.506.054,00
 • Maddi Duran Varlıklar 18.716.239,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.383,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 59.738,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 59.738,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.665.321,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.077.260.956,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.470.051.983,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 401.563.996,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 36.240.570,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 340.030.183,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.848.737,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 311.181.446,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 39.114.029,00
 • Diğer Borçlar 29.829.060,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.626.905,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.202.155,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 499.501.252,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.869.342,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.888.384,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.762.548,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.125.836,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.470.051.983,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 161.854.954,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 86.562.559,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 22.145.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.469.698,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.469.698,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38.677.697,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.631.906.937,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 445.354.019,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 445.614.908,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.334.320,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.498.280,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.044.833,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.044.833,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.943.609,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 327.130.563,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 327.130.563,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.950.112,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.624.726,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -71.218.195,00
 • Diğer Yedekler 5.851.513,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -260.889,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.077.260.956,00

Kredi Hesaplama