FİNANS

anel elektrik - anele - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.960.331.020,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 237.449.047,00
 • Finansal Yatırımlar 13.330,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 13.330,00
 • Ticari Alacaklar 1.095.510.467,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.059.274,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.086.451.193,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.550.598,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.068.916,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.481.682,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 636.184.867,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 274.940.050,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.415,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 30.349.074,00
 • ARA TOPLAM 2.960.331.020,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.883.359.052,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.566.171,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.566.171,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 340.168.730,00
 • Maddi Duran Varlıklar 22.858.903,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.777,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.978,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.978,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 65.679.308,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.843.690.072,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.830.702.230,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 808.201.995,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 103.195.056,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.325.222.884,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 70.610.093,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.254.612.791,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 57.793.585,00
 • Diğer Borçlar 48.384.067,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.428.565,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 37.955.502,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 845.232.295,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.772.724,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 28.253.292,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.071.749,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.181.543,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.830.702.230,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 200.128.024,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 84.500.730,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 26.645.798,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 34.657.129,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.657.129,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 54.324.367,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.030.830.254,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 812.859.818,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 813.059.529,00
 • Ödenmiş Sermaye 265.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.334.320,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.721.045,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.619.047,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.619.047,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.517.823,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 847.399.101,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 847.399.101,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.950.112,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -102.401.710,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -138.664.227,00
 • Diğer Yedekler 5.851.513,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -199.711,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.843.690.072,00

Kredi Hesaplama