FİNANS

anel elektrik - anele - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.110.183.127,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 183.372.398,00
 • Finansal Yatırımlar 12.837,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 12.837,00
 • Ticari Alacaklar 811.475.033,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.821.533,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 806.653.500,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.685.845,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.306.751,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.379.094,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 431.244.790,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 178.637.452,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 111,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.045.453,00
 • ARA TOPLAM 2.110.183.127,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.556.815.011,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.983.167,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.983.167,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 340.168.730,00
 • Maddi Duran Varlıklar 22.909.032,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.099,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.745,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.745,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 48.074.992,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.666.998.138,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.782.977.507,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 499.914.901,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 66.801.336,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 977.869.452,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 50.001.387,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 927.868.065,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 71.087.443,00
 • Diğer Borçlar 44.748.805,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.421.826,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.326.979,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 732.728.239,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.177.394,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 22.028.333,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.246.318,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.782.015,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.782.977.507,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 199.325.540,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 101.151.760,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 24.828.777,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.806.761,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.806.761,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 47.538.242,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.982.303.047,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 684.695.091,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 684.925.108,00
 • Ödenmiş Sermaye 265.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.334.320,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.721.045,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.623.860,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.623.860,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.522.636,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 599.968.984,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 599.968.984,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.950.112,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -102.401.710,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -20.363.718,00
 • Diğer Yedekler 5.851.513,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -230.017,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.666.998.138,00

Kredi Hesaplama