FİNANS

anadolu hayat emek. - anhyt - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR -191542
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -191542
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 115625
 • Brüt Yazılan Primler (+) 435394
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -319769
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 84532
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -81410
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 165942
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -391699
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -2058846
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1667147
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -3390174
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -2173747
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -27700
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -1392700
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 1365000
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -2146047
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -6773556
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 4627509
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 43224
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 42741
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 483
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1565
 • Faaliyet Giderleri (-) -1261216
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 1645183656
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1252005179
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1433002705
 • Brüt Yazılan Primler (+) 1487288390
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -54285685
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -180997526
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -185665851
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 4668325
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 371126843
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 22051634
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 22051634
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -1420177257
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -322817485
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -275901503
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -294070326
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 18168823
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -46915982
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -105888874
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 58972892
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 106032
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) -11259
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 117291
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -840032457
 • Matematik Karşılıklar (-) -839788376
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -745840999
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) -93947377
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) -244081
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) -244081
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 11180962
 • Faaliyet Giderleri (-) -268614309
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 374680998
 • Fon İşletim Gelirleri 226387534
 • Yönetim Gideri Kesintisi 106604439
 • Giriş Aidatı Gelirleri 19444299
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 21876205
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 368521
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -320308616
 • Toplam Fon Giderleri (-) -14665865
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) -284728649
 • Diğer Teknik Giderler (-) -20662341
 • Ceza Ödemeleri (-) -251761
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI -3581716
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 225006399
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 54372382
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 275797065
 • YATIRIM GELİRLERİ 270696362
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 23017814
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 48532552
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 152804758
 • Kambiyo Karları 20111197
 • İştiraklerden Gelirler 16000000
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 712088
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 7353240
 • Diğer Yatırımlar 2164713
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -51120684
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -11313403
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -833664
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -18815859
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -3881431
 • Kambiyo Zararları (-) -4628759
 • Amortisman Giderleri (-) -11647568
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 20596474
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -21265051
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 42310348
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 8068
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -456891
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 397037217
 • Dönem Karı ve Zararı 515969217
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -118932000
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 397037217
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0

Kredi Hesaplama