FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

anadolu hayat emek. - anhyt - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 233312
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 233312
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 188909
 • Brüt Yazılan Primler (+) 441770
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -252861
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 44403
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -76166
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 120569
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) 42033
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 1479673
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -200707
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 200707
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1479673
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 2499553
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -1019880
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) -474
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 474
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -3376
 • Faaliyet Giderleri (-) -1434264
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 3997558529
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2129901192
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2336414763
 • Brüt Yazılan Primler (+) 2419175093
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -82760330
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -206513571
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -222054226
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 15540655
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 1770507262
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 97150075
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 97150075
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -3720916991
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -454298042
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -430677572
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -452342947
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 21665375
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -23620470
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -27191312
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 3570842
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -15194
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 47966
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) -63160
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -2612673062
 • Matematik Karşılıklar (-) -2612212438
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -2203591424
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) -408621014
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) -460624
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) -460624
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -12904352
 • Faaliyet Giderleri (-) -641026341
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 855942841
 • Fon İşletim Gelirleri 511703491
 • Yönetim Gideri Kesintisi 250263329
 • Giriş Aidatı Gelirleri 50622839
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 42176016
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 1177166
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -727497403
 • Toplam Fon Giderleri (-) -20943591
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) -664504363
 • Diğer Teknik Giderler (-) -41624422
 • Ceza Ödemeleri (-) -425027
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 275345
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 276641538
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 128445438
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 405362321
 • YATIRIM GELİRLERİ 907637689
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 111544881
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 275865129
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 342721913
 • Kambiyo Karları 171551081
 • İştiraklerden Gelirler 0
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 982114
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 4119
 • Diğer Yatırımlar 4968452
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -70369700
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -38301279
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -6158634
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Kambiyo Zararları (-) -12075223
 • Amortisman Giderleri (-) -13834564
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 3187612
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -41332477
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 46727591
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 0
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -2207502
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 961584237
 • Dönem Karı ve Zararı 1245817922
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -284233685
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 961584237
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0