FİNANS

anadolu hayat emek. - anhyt - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 85121
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 85121
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 382803
 • Brüt Yazılan Primler (+) 627359
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -244556
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -40292
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 15275
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) -55567
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -257390
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -406476
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 149086
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -2728678
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -1018516
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -555002
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -555002
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -463514
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -636038
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 172524
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -33068
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) -24352
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) -8716
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -9564
 • Faaliyet Giderleri (-) -1667530
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 2746604484
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1275174246
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1307312562
 • Brüt Yazılan Primler (+) 1357789229
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -50476667
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -32138316
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -41771872
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 9633556
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 1416311182
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 55119056
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 55119056
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -2608651820
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -388025069
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -369595395
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -377246611
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 7651216
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -18429674
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -18409343
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -20331
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 14901
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 209991
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) -195090
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -1901915519
 • Matematik Karşılıklar (-) -1921219583
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -1625502267
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) -295717316
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 19304064
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 19304064
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -7305766
 • Faaliyet Giderleri (-) -311420367
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 453585222
 • Fon İşletim Gelirleri 323560367
 • Yönetim Gideri Kesintisi 89672796
 • Giriş Aidatı Gelirleri 21350113
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 18514391
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 487555
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -368608904
 • Toplam Fon Giderleri (-) -12103115
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) -332196086
 • Diğer Teknik Giderler (-) -24061312
 • Ceza Ödemeleri (-) -248391
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI -2643557
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 137952664
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 84976318
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 220285425
 • YATIRIM GELİRLERİ 351364166
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 34769211
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 36604970
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 170833952
 • Kambiyo Karları 94320969
 • İştiraklerden Gelirler 8000000
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 624703
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0
 • Diğer Yatırımlar 6210361
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -64052113
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -13487403
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -59055
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -8724775
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Kambiyo Zararları (-) -19551984
 • Amortisman Giderleri (-) -22228896
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 2590649
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -21939368
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 26131252
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 0
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -1601235
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 362868524
 • Dönem Karı ve Zararı 510188127
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -147319603
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 362868524
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0

Kredi Hesaplama