FİNANS

anadolu hayat emek. - anhyt - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR -296212
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -296212
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 511821
 • Brüt Yazılan Primler (+) 941930
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -430109
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -34500
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -31825
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) -2675
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -773533
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -1356136
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 582603
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -4220796
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -2464921
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -615002
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -1512360
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 897358
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -1849919
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -2637027
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 787108
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -29281
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) -20905
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) -8376
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -13069
 • Faaliyet Giderleri (-) -1713525
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 4294308660
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2057606666
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2112508520
 • Brüt Yazılan Primler (+) 2187481247
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -74972727
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -54901854
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -65412731
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10510877
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 2149993521
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 86708473
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 86708473
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -3975023370
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -576212261
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -552869901
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -565011094
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 12141193
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -23342360
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -25935991
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 2593631
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -74370
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) -28763
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) -45607
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -2866181423
 • Matematik Karşılıklar (-) -2891906469
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -2420163681
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) -471742788
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 25725046
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 25725046
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -9520757
 • Faaliyet Giderleri (-) -523034559
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 707996765
 • Fon İşletim Gelirleri 515563930
 • Yönetim Gideri Kesintisi 134387773
 • Giriş Aidatı Gelirleri 29461258
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 26612233
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 1971571
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -592354253
 • Toplam Fon Giderleri (-) -18519693
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) -532720942
 • Diğer Teknik Giderler (-) -40809536
 • Ceza Ödemeleri (-) -304082
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI -4517008
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 319285290
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 115642512
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 430410794
 • YATIRIM GELİRLERİ 670437971
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 94115211
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 84014101
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 274861096
 • Kambiyo Karları 141145809
 • İştiraklerden Gelirler 8000000
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 1136708
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0
 • Diğer Yatırımlar 67165046
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -95426526
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -19201403
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -927045
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -18105549
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Kambiyo Zararları (-) -23065285
 • Amortisman Giderleri (-) -34127244
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 26243862
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -17612476
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 45531872
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 1088
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -1676622
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 760237101
 • Dönem Karı ve Zararı 1031666101
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -271429000
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 760237101
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0

Kredi Hesaplama