FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dogu aras enerji - arase - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.908.643.052,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 789.882.008,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.132.263.858,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.335.575,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.128.928.283,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.880.274,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.880.274,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 162.705.846,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.313.114,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 34.431.098,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 88.827.350,00
 • ARA TOPLAM 5.908.643.052,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.573.293.468,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 429.894.723,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 429.894.723,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 681.360,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 681.360,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 43.629.810,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.336.783.922,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.755.115.837,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.481.936.520,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.082.051.552,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 472.327.295,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.188.390,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.157.786.407,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 185.526.996,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 972.259.411,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.033.992,00
 • Diğer Borçlar 964.209.074,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25.619.786,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 938.589.288,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 124.202.292,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.308.895,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 82.468.008,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.654.318,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 69.813.690,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 234.715.589,00
 • ARA TOPLAM 3.082.051.552,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.654.845.654,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.834.608.507,00
 • Banka Kredileri 2.731.585.926,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 103.022.581,00
 • Ticari Borçlar 254.819.669,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 254.819.669,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 45.881.187,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 180.122,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.444.660,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.444.660,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 504.911.509,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.736.897.206,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.745.039.314,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.745.039.314,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 676.134.534,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 307.797.664,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.281.384.728,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.229.722.388,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.481.936.520,00