FİNANS

dogu aras enerji - arase - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.465.787.923,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 760.527.331,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.242.254.105,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.796.755,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.239.457.350,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 75.838.184,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 75.838.184,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 185.927.966,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 226.087.813,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.417.617,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 133.677.823,00
 • ARA TOPLAM 3.465.787.923,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.672.500.777,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 118.753.548,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 118.753.548,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.035.671,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.035.671,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 12.227.466,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 163.451.503,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 4.745.312,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 97.107,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 120.096.663,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.138.288.700,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.237.023.868,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 247.345.469,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.155.146,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.165.998.807,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 189.285.455,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 976.713.352,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.094.937,00
 • Diğer Borçlar 670.745.024,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.028.723,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 662.716.301,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 476.224,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.011.254,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 50.431.576,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.843.963,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 41.587.613,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 89.920.577,00
 • ARA TOPLAM 2.237.023.868,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.848.153.371,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.508.423.116,00
 • Banka Kredileri 1.431.340.923,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 77.082.193,00
 • Ticari Borçlar 218.850.347,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 218.850.347,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 37.819.187,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 63.806,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 20.414.120,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.414.120,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 62.582.795,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.085.177.239,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.053.111.461,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.053.111.461,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 160.724.511,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.695.477.163,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 946.909.787,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.138.288.700,00

Kredi Hesaplama