FİNANS

dogu aras enerji - arase - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.508.421.847,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 129.609.460,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.135.138.335,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 85.869.403,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.049.268.932,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.581.320,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.581.320,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 65.607.142,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 390.611.875,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 303.199,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 113.939.351,00
 • ARA TOPLAM 2.508.421.847,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.078.864.423,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 797.860,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 797.860,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.743.294,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 175.977.809,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 262.444,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.128.552,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.587.286.270,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.024.570.291,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 100.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.578.965,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.086.082.304,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 294.807.193,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 791.275.111,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.619.566,00
 • Diğer Borçlar 682.482.390,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 195.980.960,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 486.501.430,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.367.084,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.189.091,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 51.846.231,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.003.795,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.842.436,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.404.660,00
 • ARA TOPLAM 2.024.570.291,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 531.183.720,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 381.865.923,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 56.276.851,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 44.459,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.427.072,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.427.072,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 78.569.415,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.555.754.011,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.031.532.259,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.031.532.259,00
 • Ödenmiş Sermaye 67.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 160.724.511,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.007.134.805,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 796.672.943,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.587.286.270,00

Kredi Hesaplama