FİNANS

dogu aras enerji - arase - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.510.685.673,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 219.237.630,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.084.742.418,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.152.973,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.083.589.445,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 946.876,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 946.876,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 72.461.800,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 497.595.089,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 497.595.089,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 26.660.750,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 167.772.762,00
 • ARA TOPLAM 2.510.685.673,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.639.570.347,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 860.563,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.384,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 856.179,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.771.591,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 6.771.591,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 172.826.395,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 172.826.395,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 63.033,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 63.033,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.564.480,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.150.256.020,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.203.344.393,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 100.000.000,00
 • - Banka Kredileri 100.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 65.213.033,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.448.127,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.283.299.438,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 170.763.712,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.112.535.726,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.355.399,00
 • Diğer Borçlar 599.299.575,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 68.694.497,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 530.605.078,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 37.133.744,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.163.269,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 53.995.788,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.901.716,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 47.094.072,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 53.884.147,00
 • ARA TOPLAM 2.203.344.393,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 844.087.583,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 797.794.190,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 83.020,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.154.128,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.154.128,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29.056.245,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.047.431.976,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.102.824.044,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.102.824.044,00
 • Ödenmiş Sermaye 67.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 160.724.511,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.006.527.451,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 868.572.082,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.150.256.020,00

Kredi Hesaplama