FİNANS

dogu aras enerji - arase - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.063.896.767,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 292.810.234,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 325.880.844,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 263.814,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 325.617.030,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.911.497,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.911.497,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 55.268.854,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 200.559.960,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.250.569,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.452.318,00
 • ARA TOPLAM 1.063.896.767,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.381.558.757,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.091.267,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.091.267,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.748.459,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 185.549.158,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 185.549.158,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 60.257.452,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.445.455.524,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 951.567.918,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 26.720.536,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.409.769,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 532.031.346,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31.670.604,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 500.360.742,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.234.063,00
 • Diğer Borçlar 282.608.727,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 282.608.727,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 31.149.695,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.692.649,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 43.778.877,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.366.327,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 39.412.550,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.352.025,00
 • ARA TOPLAM 951.567.918,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 137.820.938,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 131.336.129,00
 • Banka Kredileri 124.798.335,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.537.794,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 26.401,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.458.408,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.458.408,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.089.388.856,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.356.066.668,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.356.066.668,00
 • Ödenmiş Sermaye 67.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 119.284.018,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 764.453.193,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 405.329.457,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.445.455.524,00

Kredi Hesaplama