FİNANS

arzum ev aletleri - arzum - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 851.596.008,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 77.796.629,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 467.670.350,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 467.670.350,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 585.512,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 585.512,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 265.850.028,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.945.181,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.748.308,00
 • ARA TOPLAM 851.596.008,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 96.730.339,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.650.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.650.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 142.160,00
 • Maddi Duran Varlıklar 46.502.146,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.154.143,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.845.859,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.845.859,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.776.700,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 948.326.347,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 724.383.877,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 293.292.239,00
 • - Banka Kredileri 288.207.872,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.009.391,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 300.465.343,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 300.465.343,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.078.314,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 500.869,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.233.835,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.817.066,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.047.447,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.591.360,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.456.087,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.535.801,00
 • ARA TOPLAM 724.383.877,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.389.662,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.503.693,00
 • Banka Kredileri 5.002.348,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.501.345,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.885.969,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.127.439,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.758.530,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 742.773.539,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 205.552.808,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 205.552.808,00
 • Ödenmiş Sermaye 32.210.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 148.360,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.635.298,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.489.795,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.489.795,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.489.795,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.512.228,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 10.512.228,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.136.451,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 94.576.011,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 42.824.255,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 948.326.347,00

Kredi Hesaplama