FİNANS

arzum ev aletleri - arzum - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.208.240.363,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 316.305.477,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 608.856.370,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 608.856.370,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.056.378,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.056.378,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 240.932.463,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.518.397,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 137.597,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.433.681,00
 • ARA TOPLAM 1.208.240.363,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 117.637.469,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.965.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.965.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 138.226,00
 • Maddi Duran Varlıklar 57.721.856,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.644.777,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.064.734,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.064.734,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 33.768.069,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.325.877.832,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.108.835.357,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 635.480.465,00
 • - Banka Kredileri 363.102.964,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 338.894.400,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 338.894.400,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.473.203,00
 • Diğer Borçlar 140.296,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 140.296,00
 • Türev Araçlar 1.130.867,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.678.152,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 27.838.831,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.103.665,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.735.166,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.810.019,00
 • ARA TOPLAM 1.108.835.357,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.048.670,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 849.927,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 849.927,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.198.743,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.907.066,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.291.677,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.123.884.027,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 201.993.805,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 201.993.805,00
 • Ödenmiş Sermaye 32.210.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 148.360,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.635.298,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.192.065,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.192.065,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.192.065,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.860.329,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 11.860.329,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.136.451,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 94.576.011,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 40.619.421,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.325.877.832,00

Kredi Hesaplama