FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

arzum ev aletleri - arzum - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.892.420.169,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 237.433.240,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.081.801.060,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.081.801.060,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.608.177,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.608.177,00
 • Türev Araçlar 23.952,00
 • Stoklar 413.314.890,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 142.381.155,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.873.509,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 984.186,00
 • ARA TOPLAM 1.892.420.169,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 323.294.254,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 20.302.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.302.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 533.166,00
 • Maddi Duran Varlıklar 160.934.567,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.938.249,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.301.498,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.301.498,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 51.810.380,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.215.714.423,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.700.211.474,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 907.069.554,00
 • - Banka Kredileri 413.946.073,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 732.613.454,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 732.613.454,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.958.151,00
 • Diğer Borçlar 472.610,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 472.610,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.058.367,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 35.892.019,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.680.405,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.211.614,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.147.319,00
 • ARA TOPLAM 1.700.211.474,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.845.794,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.243.182,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.243.182,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.602.612,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.167.051,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 7.435.561,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.746.057.268,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 469.657.155,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 469.657.155,00
 • Ödenmiş Sermaye 32.210.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 391.161.699,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 211.861.033,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19.770.986,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -19.770.986,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.770.986,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.408.989,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 21.408.989,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55.596.881,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -275.790.154,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 52.979.693,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.215.714.423,00