FİNANS

altinyunus cesme - ayces - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.151.030,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.568.779,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.080.717,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 54.750,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.025.967,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 84.850,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 84.850,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 354.752,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 298.745,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 34.110,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 729.077,00
 • ARA TOPLAM 6.151.030,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 269.907.978,00
 • Finansal Yatırımlar 295.628,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 295.628,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 258.073.359,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 634.026,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 634.026,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.046.703,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.046.703,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 276.059.008,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.422.725,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 500.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.131.567,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 209.359,00
 • Banka Kredileri 500.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.269.019,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 473.574,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.795.445,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 165.025,00
 • Diğer Borçlar 124.414,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 124.414,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.725.688,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.507.012,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.507.012,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 19.422.725,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.473.417,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.960.890,00
 • Banka Kredileri 4.574.238,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.386.652,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.460.831,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.460.831,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.051.696,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 66.896.142,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 209.162.866,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 209.162.866,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.916.580,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.500,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 200.390.583,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 200.390.583,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.729.899,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -19.682.506,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -4.728.211,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 276.059.008,00