FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ayes celik hasir ve cit - ayes - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.436.472.622,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 72.657.232,00
 • Finansal Yatırımlar 672.550.626,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 226.865.193,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 208.996.249,00
 • Ticari Alacaklar 141.415.788,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.182.289,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 124.233.499,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 96.915.474,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 96.915.474,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 213.539.711,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 214.148.572,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.245.219,00
 • ARA TOPLAM 1.436.472.622,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 357.188.727,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 569.241,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 569.241,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.312.700,00
 • Maddi Duran Varlıklar 295.810.427,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 681.081,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 54.815.278,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 54.815.278,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.793.661.349,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.277.055.337,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 856.123.440,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.062.779,00
 • Banka Kredileri 800.423.461,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 22.367.989,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.367.989,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.988.574,00
 • Diğer Borçlar 67.008.428,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.533.139,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 65.475.289,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 318.226.246,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.277.881,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.038.005,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.239.876,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.277.055.337,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.402.139,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 372.337,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.458.943,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.458.943,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.570.859,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.282.457.476,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 511.203.873,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 511.203.873,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.056.400,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 199.779.668,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.494.751,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.494.751,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.494.751,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.793.475,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 162.933.114,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 81.135.967,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.793.661.349,00