FİNANS

ayes celik hasir ve cit - ayes - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 495.536.602,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.306.707,00
 • Finansal Yatırımlar 67.408.616,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 51.975.260,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 48.571.217,00
 • Ticari Alacaklar 77.279.559,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 678.113,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 76.601.446,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.777.260,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.408.720,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.368.540,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 129.923.385,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 133.014.124,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.123.637,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 33.826.951,00
 • ARA TOPLAM 495.536.602,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 127.968.232,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.064,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.064,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.258.615,00
 • Maddi Duran Varlıklar 95.336.300,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 234.486,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.967.680,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.967.680,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.063.087,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 623.504.834,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 419.716.189,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 174.875.018,00
 • - Banka Kredileri 172.059.999,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.023.354,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 48.331.647,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.331.647,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.489.111,00
 • Diğer Borçlar 31.571.239,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 791.397,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.779.842,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 156.070.788,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 624.683,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.307.533,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 815.503,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.492.030,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 422.816,00
 • ARA TOPLAM 419.716.189,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.194.558,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 962.635,00
 • Banka Kredileri 962.635,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.231.923,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.231.923,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 423.910.747,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 199.594.087,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 199.594.087,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.056.400,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 545.688,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.604.182,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.604.182,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.604.182,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.756.391,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 46.522.829,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 116.316.961,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 623.504.834,00

Kredi Hesaplama