FİNANS

ayes celik hasir ve cit - ayes - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 425.472.520,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 67.367.644,00
 • Finansal Yatırımlar 35.457.227,00
 • Ticari Alacaklar 61.828.648,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 61.828.648,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.084.930,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 745.197,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.339.733,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 133.170.194,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 108.337.509,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.226.368,00
 • ARA TOPLAM 425.472.520,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 52.663.059,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.064,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.064,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.258.615,00
 • Maddi Duran Varlıklar 42.232.208,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 180.081,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.071.025,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.813.066,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 478.135.579,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 322.321.105,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 183.201.157,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.695.637,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.695.637,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.793.588,00
 • Diğer Borçlar 12.823.225,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 970.962,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.852.263,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 102.293.593,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.274.233,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.913.915,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 620.872,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.293.043,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 322.321.105,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.347.224,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.236.185,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.229.891,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.229.891,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 881.148,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 326.668.329,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 151.467.250,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 151.467.250,00
 • Ödenmiş Sermaye 15.028.200,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 545.688,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.007.281,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.007.281,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.756.392,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 61.551.028,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 67.593.223,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 478.135.579,00

Kredi Hesaplama