FİNANS

bak ambalaj - bakab - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 508.478.747,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 122.513.058,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 227.329.447,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.435,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 227.306.012,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.483,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.483,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 136.474.741,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.380.866,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.767.152,00
 • ARA TOPLAM 508.478.747,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 219.849.599,00
 • Finansal Yatırımlar 412,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 200.646.164,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.145.725,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.367.712,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.367.712,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 728.328.346,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 374.659.174,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 46.410.749,00
 • - Banka Kredileri 46.410.749,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 72.849.490,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 636.905,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 240.065.950,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 125.120.349,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 114.945.601,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.368.337,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.413.515,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 623.852,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.475.707,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.807.663,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.668.044,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 451.574,00
 • ARA TOPLAM 374.659.174,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 131.700.311,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 105.896.952,00
 • Banka Kredileri 104.323.458,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.573.494,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 718.271,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.967.340,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.967.340,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.117.748,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 506.359.485,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 221.968.861,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 221.968.861,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 37.616.946,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 37.616.946,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.674.966,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -276.025,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -276.025,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.106.818,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 127.203.575,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 12.425.686,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 728.328.346,00

Kredi Hesaplama