FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bak ambalaj - bakab - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.673.141.871,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 221.177.330,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 814.039.757,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 814.039.757,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.088,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.088,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 534.829.305,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.527.272,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 505.216,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 65.057.903,00
 • ARA TOPLAM 1.673.141.871,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.935.232.959,00
 • Finansal Yatırımlar 280.795,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 180.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 180.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.867.438.249,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.471.722,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.490.236,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.490.236,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.608.374.830,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.097.035.718,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 68.637.777,00
 • - Banka Kredileri 68.637.777,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 302.945.018,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.511.470,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 667.756.696,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 254.266.521,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 413.490.175,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 34.263.015,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.722.375,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.446.467,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.064.402,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 382.065,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.264.370,00
 • ARA TOPLAM 1.097.035.718,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 664.038.745,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 481.786.115,00
 • Banka Kredileri 471.102.819,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.683.296,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 146.917,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 52.932.528,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 52.932.528,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 129.173.185,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.761.074.463,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.847.300.367,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.847.300.367,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 392.951.073,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 422.010.519,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 422.010.519,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -67.131.878,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.537.452,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.537.452,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 67.063.528,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 895.204.487,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 37.792.739,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.608.374.830,00