FİNANS

bak ambalaj - bakab - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.103.393.034,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 171.082.419,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 521.576.612,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 119.259,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 521.457.353,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.637,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.637,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 345.332.749,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.621.223,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 48.776.394,00
 • ARA TOPLAM 1.103.393.034,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 370.532.256,00
 • Finansal Yatırımlar 412,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 324.706.163,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.438.049,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.990.736,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.990.736,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.461.446,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.473.925.290,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.022.740.572,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 242.340.926,00
 • - Banka Kredileri 242.340.926,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 111.739.920,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 909.521,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 634.748.076,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 316.225.740,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 318.522.336,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.772.785,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.998.793,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.482.540,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.278.828,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.798.660,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 480.168,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.378.704,00
 • ARA TOPLAM 1.022.740.572,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 87.743.058,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 59.710.502,00
 • Banka Kredileri 57.106.168,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.604.334,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 398.623,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 27.633.933,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.633.933,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.110.483.630,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 363.441.660,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 363.441.660,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 79.432.135,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 79.432.135,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.266.914,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.321.997,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.321.997,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.951.087,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 170.656.700,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 66.831.874,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.473.925.290,00

Kredi Hesaplama