FİNANS

bak ambalaj - bakab - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.234.138.931,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 179.847.097,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 625.866.425,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 625.866.425,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.728,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.728,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 360.841.127,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.237.410,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.923.114,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 39.406.030,00
 • ARA TOPLAM 1.234.138.931,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 704.031.289,00
 • Finansal Yatırımlar 68.416,00
 • Ticari Alacaklar 180.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 180.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 633.139.052,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.818.459,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 878.512,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 878.512,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 53.371.417,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.938.170.220,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 800.660.725,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.838.903,00
 • - Banka Kredileri 40.838.903,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 183.431.077,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.828.965,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 531.802.417,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 229.286.742,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 302.515.675,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.533.465,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.725.845,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.675.635,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.195.467,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 480.168,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.653.383,00
 • ARA TOPLAM 800.660.725,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 501.405.627,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 435.345.439,00
 • Banka Kredileri 432.989.711,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.355.728,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 264.105,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 65.796.083,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 65.796.083,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.302.066.352,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 636.103.868,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 636.103.868,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 261.352.213,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 261.352.213,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -42.582.176,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.458.454,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -6.458.454,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.951.087,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 170.656.700,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 162.710.461,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.938.170.220,00

Kredi Hesaplama