FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bera holding - bera - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.067.237.231,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.796.236.011,00
 • Finansal Yatırımlar 251.287.827,00
 • Ticari Alacaklar 2.707.007.007,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.707.007.007,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 79.788.327,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.942.670,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 77.845.657,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.624.005.852,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 370.140.164,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 236.218.989,00
 • ARA TOPLAM 8.064.684.177,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.553.054,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.540.780.572,00
 • Finansal Yatırımlar 51.802.388,00
 • Ticari Alacaklar 61.493.149,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 61.493.149,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.866.486,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.866.486,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.054.937.231,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.098.808.478,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.557.568,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.557.568,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.221.038,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 132.678.869,00
 • Diğer Duran Varlıklar 24.666.366,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 15.608.017.803,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.409.400.262,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 806.793.373,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 125.630.379,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.129.437.231,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.129.437.231,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 165.975.353,00
 • Diğer Borçlar 24.814.858,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.332.239,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.482.619,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.530.628,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 154.704.626,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.789.997,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.789.997,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 979.916.646,00
 • ARA TOPLAM 3.409.400.262,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.851.865.623,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 253.826.360,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.818.860,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 37.651,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 157.203.551,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 157.203.551,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.317.521.064,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 120.096.001,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.261.265.885,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.346.751.918,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.529.450.898,00
 • Ödenmiş Sermaye 683.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 69.324.305,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -91.478.547,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.289.569.555,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.378.865.240,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -31.460.649,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -31.460.649,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.794.502.180,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 815.794.054,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.817.301.020,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 15.608.017.803,00