FİNANS

bera holding - bera - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.706.418.406,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.100.208.512,00
 • Finansal Yatırımlar 45.957.566,00
 • Ticari Alacaklar 1.505.640.742,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.505.640.742,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 70.563.310,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.182.838,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.380.472,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.567.483.848,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 273.935.927,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 131.115.838,00
 • ARA TOPLAM 4.694.905.743,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.512.663,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.276.886.107,00
 • Finansal Yatırımlar 122.054.641,00
 • Ticari Alacaklar 62.436.860,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 62.436.860,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.737.277,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.737.277,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.205.482.605,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.757.209.894,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.901.410,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.901.410,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.041.536,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 67.229.061,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.019.519,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.983.304.513,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.309.286.994,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 636.381.734,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 98.748.546,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 530.877.417,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 530.877.417,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 58.670.499,00
 • Diğer Borçlar 6.823.700,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.823.700,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.152.926,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 71.916.058,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.695.401,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.695.401,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 887.434.935,00
 • ARA TOPLAM 2.309.286.994,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 793.056.743,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 165.396.371,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.374.164,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 107.850.883,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 107.850.883,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 409.518.657,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 104.510.706,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.102.343.737,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.880.960.776,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.939.175.276,00
 • Ödenmiş Sermaye 341.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 410.924.305,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -91.303.374,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.900.849.743,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.943.595.935,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.268.161,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.268.161,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.783.854.678,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 594.518.085,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 941.785.500,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.983.304.513,00

Kredi Hesaplama