FİNANS

bera holding - bera - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.466.720.539,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 969.060.490,00
 • Finansal Yatırımlar 69.343.305,00
 • Ticari Alacaklar 1.974.559.430,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.974.559.430,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 71.345.837,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.313.036,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 70.032.801,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.918.804.821,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 240.396.229,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 211.697.764,00
 • ARA TOPLAM 5.455.207.876,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.512.663,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.168.408.864,00
 • Finansal Yatırımlar 140.064.641,00
 • Ticari Alacaklar 66.790.806,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 66.790.806,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.835.202,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.835.202,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 980.219.978,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.822.742.223,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.844.474,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.844.474,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.536.722,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 77.528.954,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.707.245,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.635.129.403,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.216.045.057,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 631.590.606,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 121.956.695,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 702.393.911,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 702.393.911,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 72.592.378,00
 • Diğer Borçlar 3.685.942,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.685.942,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 114.933,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35.008.081,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 33.705.916,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 33.705.916,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 614.495.544,00
 • ARA TOPLAM 2.216.045.057,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 805.731.981,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 165.285.237,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.030.941,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 138.182.549,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 138.182.549,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 395.414.992,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 100.646.673,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.021.777.038,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.613.352.365,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.511.760.327,00
 • Ödenmiş Sermaye 341.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 410.924.305,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -91.303.374,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.917.712.542,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.958.040.487,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.672.435,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -2.672.435,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.743.326.741,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.192.172.548,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.101.592.038,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.635.129.403,00

Kredi Hesaplama