beyaz filo - beyaz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 198.499.047,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 50.635.396,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 53.604.705,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 613.060,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 52.991.645,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 504.773,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 449,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 504.324,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 70.921.828,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.301.439,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.270.483,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.260.423,00
 • ARA TOPLAM 198.499.047,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.820.546,00
 • Finansal Yatırımlar 1.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 146.486,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 146.486,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.288.080,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 593.276,00
 • - Şerefiye 400.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 193.276,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.143.812,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.143.812,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.647.892,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 211.319.593,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.351.706,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.000.000,00
 • - Banka Kredileri 5.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.011.118,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 52.236.896,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.306,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 52.211.590,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 459.051,00
 • Diğer Borçlar 939.115,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 939.115,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 844.047,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.007.632,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 335.667,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 335.667,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.507.625,00
 • ARA TOPLAM 74.351.706,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.312.998,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.988.882,00
 • Banka Kredileri 7.988.882,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.324.116,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.324.116,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 83.664.704,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 127.654.889,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 127.654.889,00
 • Ödenmiş Sermaye 99.687.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.332.049,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.308.104,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.308.104,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.308.104,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.848.272,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.479.701,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.615.471,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 211.319.593,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.