FİNANS

bosch fren sistemleri - bfren - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 182.002.886,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 33.578.117,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 117.248.116,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.685.255,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.562.861,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 27.301.264,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.382.480,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.492.909,00
 • ARA TOPLAM 182.002.886,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 38.303.274,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 48.899,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 48.899,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.650.818,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.344.156,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 136.638,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 136.638,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.878.952,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 220.306.160,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.024.063,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.936.512,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.936.512,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 54.057.078,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.190.839,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.866.239,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.081.137,00
 • Diğer Borçlar 3.450.116,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.450.116,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.205.229,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.432.299,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.772.930,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.256.024,00
 • ARA TOPLAM 90.024.063,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.744.572,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.529.936,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 21.902.625,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.312.011,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.312.011,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 125.768.635,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 94.537.525,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 94.537.525,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 28.136.683,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.585.725,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.585.725,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.585.725,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.169.757,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 510.946,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 46.805.864,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 220.306.160,00

Kredi Hesaplama