FİNANS

bosch fren sistemleri - bfren - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 249.656.168,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 31.530.915,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 144.765.706,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.645.383,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 129.120.323,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.296.381,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.296.381,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 50.994.111,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.943.128,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 262.333,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.863.594,00
 • ARA TOPLAM 249.656.168,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 199.310.261,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 118.057.658,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.285.164,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 356.557,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 356.557,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.432.038,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 448.966.429,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.824.419,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 21.819.291,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.819.291,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 78.300.549,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.373.887,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.926.662,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.844.651,00
 • Diğer Borçlar 2.246.970,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.246.970,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.721.666,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.651.131,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.070.535,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.853.325,00
 • ARA TOPLAM 128.824.419,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 158.830.003,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.282.045,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.282.045,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 99.042.815,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.505.143,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.505.143,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 287.654.422,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 161.312.007,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 161.312.007,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 28.136.683,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.947.685,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.947.685,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.947.685,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.169.757,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 109.203.109,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.250.143,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 448.966.429,00

Kredi Hesaplama