FİNANS

bosch fren sistemleri - bfren - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 200.462.467,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 45.011.245,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 120.943.846,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.367.053,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 99.576.793,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 31.787.561,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 670.653,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 262.333,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.786.829,00
 • ARA TOPLAM 200.462.467,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 111.473.850,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 414.094,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 414.094,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 101.075.513,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.246.954,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 136.759,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 136.759,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.222.234,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 311.936.317,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 159.150.731,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.768.396,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.768.396,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 123.208.771,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 75.131.765,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.077.006,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.184.647,00
 • Diğer Borçlar 3.450.116,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.450.116,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.816.745,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.112.756,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.703.989,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.684.089,00
 • ARA TOPLAM 159.150.731,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.085.510,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.369.499,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.369.499,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 22.404.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.312.011,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.312.011,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 195.236.241,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 116.700.076,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 116.700.076,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 28.136.683,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.585.724,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.585.724,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.585.724,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.169.757,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 510.946,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 68.968.414,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 311.936.317,00

Kredi Hesaplama