FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bim magazalar - bimas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 54.458.958.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.606.782.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.381.545.000,00
 • Ticari Alacaklar 16.125.030.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.125.030.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 197.958.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.023.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 196.935.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 27.327.716.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.096.998.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.722.929.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 470.000,00
 • ARA TOPLAM 54.458.958.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 93.673.773.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.413.585.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 137.260.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 137.260.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 49.639.441.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 182.157.000,00
 • - Şerefiye 22.114.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 160.043.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.477.939.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.652.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 148.132.731.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.073.990.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.658.830.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 45.144.521.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.945.307.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.199.214.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.068.735.000,00
 • Diğer Borçlar 868.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 868.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 347.391.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.400.147.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 591.314.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 243.305.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 348.009.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 862.184.000,00
 • ARA TOPLAM 54.073.990.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.317.006.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.679.128.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.679.128.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.199.093.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.199.093.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.438.785.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 78.390.996.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 69.741.735.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 69.111.983.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 607.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.823.414.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.405.824.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.405.824.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.349.785.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.159.293.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.159.293.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.716.465.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.597.335.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.440.733.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 629.752.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 148.132.731.000,00