FİNANS

bim magazalar - bimas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 35.978.512.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.715.237.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.315.757.000,00
 • Ticari Alacaklar 9.012.603.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.012.603.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 162.395.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.147.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 160.248.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.506.909.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.841.598.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.424.013.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 4.248.000,00
 • ARA TOPLAM 35.978.512.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 40.051.710.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.092.540.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 53.838.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.838.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 23.513.379.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.902.000,00
 • - Şerefiye 13.421.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.481.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 571.350.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 743.010.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 76.030.222.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.194.956.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.222.289.000,00
 • - Banka Kredileri 254.049.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 31.339.198.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.327.990.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.011.208.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 424.744.000,00
 • Diğer Borçlar 910.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 910.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 875.094.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 603.708.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 312.316.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 163.722.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 148.594.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 416.697.000,00
 • ARA TOPLAM 37.194.956.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.505.287.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.323.804.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.323.804.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.172.223.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.172.223.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.260.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 49.700.243.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 26.329.979.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.118.711.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 607.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.321.834.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.321.834.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.095.100.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 443.634.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 443.634.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.808.252.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.331.362.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.354.118.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 211.268.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 76.030.222.000,00

Kredi Hesaplama