FİNANS

bim magazalar - bimas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 19.891.859.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.990.072.000,00
 • Finansal Yatırımlar 355.595.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.186.257.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.186.257.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 73.842.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.399.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 72.443.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 10.704.198.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.253.117.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 328.778.000,00
 • ARA TOPLAM 19.891.859.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 17.651.698.000,00
 • Finansal Yatırımlar 977.555.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.044.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.044.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.437.527.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 93.411.000,00
 • - Şerefiye 41.252.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.159.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 121.926.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 316.672.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 37.543.557.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.087.960.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.891.237.000,00
 • - Banka Kredileri 131.066.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 17.912.342.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.546.496.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.365.846.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 155.061.000,00
 • Diğer Borçlar 809.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 797.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 269.524.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 406.594.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 186.283.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 54.130.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 132.153.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 266.110.000,00
 • ARA TOPLAM 21.087.960.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.358.370.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.950.995.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.950.995.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 275.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 28.446.330.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.097.227.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.918.957.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 607.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.486.429.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.486.429.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -251.399.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 325.022.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 325.022.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.490.866.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.281.312.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.341.604.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 178.270.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 37.543.557.000,00

Kredi Hesaplama