FİNANS

bim magazalar - bimas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 27.030.104.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.115.503.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.333.192.000,00
 • Ticari Alacaklar 7.553.811.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.553.811.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 100.372.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 324.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 100.048.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 14.246.214.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 753.237.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 927.775.000,00
 • ARA TOPLAM 27.030.104.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 21.239.745.000,00
 • Finansal Yatırımlar 977.555.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 41.202.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.202.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 10.097.758.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 91.917.000,00
 • - Şerefiye 41.252.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.665.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 353.448.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 275.925.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 48.269.849.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.693.169.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.361.952.000,00
 • - Banka Kredileri 205.360.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.182.118.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.292.762.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.889.356.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 217.746.000,00
 • Diğer Borçlar 820.529.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 819.711.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 818.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 153.018.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 341.621.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 214.192.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 99.950.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 114.242.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 401.993.000,00
 • ARA TOPLAM 28.693.169.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.793.192.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.385.487.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.385.487.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 407.705.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 407.705.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.486.361.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.783.488.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.577.669.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 607.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.486.429.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.486.429.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -251.399.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 363.890.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 363.890.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.693.997.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.270.618.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.793.018.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 205.819.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 48.269.849.000,00

Kredi Hesaplama