FİNANS

borusan mannesmann - brsan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.932.549.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.535.695.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.884.474.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 203.203.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.681.271.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 65.015.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.015.000,00
 • Türev Araçlar 15.489.000,00
 • Stoklar 3.900.907.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 262.049.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 27.265.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 241.655.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 211.000,00
 • ARA TOPLAM 8.932.549.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 9.746.616.000,00
 • Finansal Yatırımlar 820.065.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 820.065.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.788.719.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.654.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.654.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.191.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.191.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 29.791.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 18.679.165.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.827.645.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.153.783.000,00
 • - Banka Kredileri 3.153.783.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.735.140.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.952.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.336.010.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 105.361.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.230.649.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.110.000,00
 • Diğer Borçlar 92.024.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 92.024.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 30.962.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 467.616.000,00
 • ARA TOPLAM 8.827.645.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.427.012.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.306.590.000,00
 • Banka Kredileri 1.276.719.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.871.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 57.980.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 57.980.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.062.442.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.254.657.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.424.508.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.422.490.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 141.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.626.384.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 178.809.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.551.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 6.276.543.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.927.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 11.927.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.329.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 463.401.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 108.699.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.018.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 18.679.165.000,00

Kredi Hesaplama