FİNANS

cemtas - cemts - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.014.525.544,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 554.225.278,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 588.129.115,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 588.129.115,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.919.823,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.919.823,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 794.579.799,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 52.027.067,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.644.462,00
 • ARA TOPLAM 2.014.525.544,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 685.662.472,00
 • Finansal Yatırımlar 155.949.462,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.416,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.416,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 418.291.656,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.053.215,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 109.339,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 106.364.723,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.700.188.016,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 383.560.967,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 154.654.763,00
 • - Banka Kredileri 154.622.750,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 106.586.034,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 209.370,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 106.376.664,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.151.182,00
 • Diğer Borçlar 7.470,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.470,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 23.818.446,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 63.851.912,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.801.862,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.950.734,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 851.128,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.689.298,00
 • ARA TOPLAM 383.560.967,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.235.302,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 63.235.302,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 63.235.302,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 446.796.269,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.253.391.747,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.253.391.747,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -33.876.157,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -33.876.157,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -35.353.516,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 105.376.139,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.255.764.435,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 425.961.554,00
 • Diğer Yedekler 165.776,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.700.188.016,00

Kredi Hesaplama