FİNANS

cimentas - cment - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.456.257.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 449.015.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.067.235.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.210.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.064.025.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.178.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 233.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.945.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 810.075.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.733.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.215.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 33.806.000,00
 • ARA TOPLAM 2.456.257.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.702.033.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 888.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 888.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.356.965.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 732.430.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 238.866.000,00
 • - Şerefiye 174.543.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.323.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 253.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 205.980.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 40.791.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.158.290.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.748.024.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 219.905.000,00
 • - Banka Kredileri 219.905.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 92.077.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 92.077.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 848.910.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.684.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 837.226.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 68.144.000,00
 • Diğer Borçlar 2.990.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.990.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 273.248.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.815.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 194.727.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.494.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 166.233.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.208.000,00
 • ARA TOPLAM 1.748.024.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 328.501.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.555.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.555.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 593.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 141.554.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 48.002.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 93.552.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 146.799.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.076.525.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.081.765.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.139.854.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 87.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 20.069.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.381.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.554.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 36.805.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 36.805.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -58.235.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.671.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.671.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.335.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.501.383.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 88.296.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 941.911.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.158.290.000,00

Kredi Hesaplama