FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cimentas - cment - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.437.781.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.476.326.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.736.924.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 70.270.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.666.654.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.710.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 849.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.861.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.055.756.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 127.428.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.791.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.846.000,00
 • ARA TOPLAM 4.437.781.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 9.112.475.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 668.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 668.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.296.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.765.613.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.765.786.000,00
 • - Şerefiye 2.543.270.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 222.516.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 171.736.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 109.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.550.256.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.333.452.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 55.146.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.666.656.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.643.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.664.013.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 43.218.000,00
 • Diğer Borçlar 3.942.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.942.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 148.853.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 130.206.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 226.975.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 48.458.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 178.517.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 58.456.000,00
 • ARA TOPLAM 2.333.452.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.064.916.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.161.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 361.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 91.376.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.996.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 65.380.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 943.018.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.398.368.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.151.888.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.594.850.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 87.112.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -111.963.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.421.025.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -43.040.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.101.277.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -54.131.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -54.131.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -54.131.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 731.552.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.249.921.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 881.540.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.557.038.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.550.256.000,00