FİNANS

cimentas - cment - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.848.186.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 110.286.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 810.700.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 476.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 810.224.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.733.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 57.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.676.000,00
 • Türev Araçlar 112.376.000,00
 • Stoklar 680.865.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.742.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 76.466.000,00
 • ARA TOPLAM 1.848.186.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.195.973.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 899.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 899.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.108.785.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 640.251.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 292.861.000,00
 • - Şerefiye 228.855.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.006.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 253.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 44.302.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 38.947.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.044.159.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.630.852.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 542.713.000,00
 • - Banka Kredileri 542.713.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 42.981.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 42.981.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 892.332.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 42.626.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 849.706.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.229.000,00
 • Diğer Borçlar 3.318.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.318.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 28.026.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.365.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 86.277.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.854.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 75.423.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.611.000,00
 • ARA TOPLAM 1.630.852.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 272.526.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.400.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.400.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 826.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 107.813.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.709.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 79.104.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 133.487.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.903.378.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.140.781.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.753.456.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 87.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 20.069.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.381.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.554.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 74.719.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 74.719.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.306.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 71.889.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 7.761.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 64.128.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.052.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 687.061.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 445.487.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 387.325.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.044.159.000,00

Kredi Hesaplama