FİNANS

cimentas - cment - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.872.775.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 46.194.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 934.243.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.734.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 931.509.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.244.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 94.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.150.000,00
 • Türev Araçlar 72.177.000,00
 • Stoklar 703.174.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.581.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 68.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 61.094.000,00
 • ARA TOPLAM 1.872.775.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.220.840.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 899.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 899.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.108.785.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 662.953.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 293.799.000,00
 • - Şerefiye 229.949.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.850.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 253.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.617.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 40.359.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.093.615.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.683.151.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 578.772.000,00
 • - Banka Kredileri 578.772.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 46.794.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 46.794.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 896.623.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 57.982.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 838.641.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.168.000,00
 • Diğer Borçlar 3.474.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.474.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.320.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.900.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 98.835.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.204.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 82.631.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.265.000,00
 • ARA TOPLAM 1.683.151.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 269.188.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.948.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.948.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 748.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 109.304.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.273.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 81.031.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 137.188.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.952.339.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.141.276.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.756.421.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 87.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 20.069.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.381.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.554.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 74.719.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 74.719.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.306.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 51.937.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 6.477.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 45.460.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.052.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 687.061.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 465.521.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 384.855.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.093.615.000,00

Kredi Hesaplama