FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cosmos yat. holding - cosmo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 56.796.543,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.904.158,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.106.423,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.555.045,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.551.378,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 122.841,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 122.841,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 15.101.974,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.088.398,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.190.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 171.256,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.301.493,00
 • ARA TOPLAM 56.796.543,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.165.598,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.180.623,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.695.721,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.570,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.570,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 274.684,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 63.962.141,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.974.552,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 185.160,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 735.648,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.204.304,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.204.304,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 327.387,00
 • Diğer Borçlar 679.639,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 58.573,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 621.066,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.374.624,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 396.098,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 71.692,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 71.692,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 33.974.552,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 811.691,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 545.115,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 197.093,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 197.093,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 69.483,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 34.786.243,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 29.175.898,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.789.914,00
 • Ödenmiş Sermaye 6.494.694,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.838.118,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 199.928,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.350.020,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.607.194,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.385.984,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 63.962.141,00

Kredi Hesaplama