FİNANS

carrefoursa - crfsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.192.873.197,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 935.804.363,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 176.075.331,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.165.902,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 156.909.429,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.934.290,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.934.290,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.895.625.485,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 157.433.728,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 3.192.873.197,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.521.925.366,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 188.543.909,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 188.543.909,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 522.246.179,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 537.369.068,00
 • - Şerefiye 482.479.139,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.889.929,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.085.621,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 276.800.928,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.714.798.563,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.062.637.521,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.431.912.189,00
 • - Banka Kredileri 1.227.397.189,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 211.837.948,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 211.837.948,00
 • Banka Kredileri 204.515.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.066.292.460,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.918.660,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.020.373.800,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 140.690.973,00
 • Diğer Borçlar 56.568.640,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.941.203,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 35.627.437,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 78.431.814,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.300.117,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 68.131.697,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 76.903.497,00
 • ARA TOPLAM 5.062.637.521,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.145.140.596,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 980.069.188,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 980.069.188,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 165.071.408,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 165.071.408,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.207.778.117,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -492.979.554,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -492.979.554,00
 • Ödenmiş Sermaye 127.773.766,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 678.006.480,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 411.664.950,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -54.290.924,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -54.290.924,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -63.885.873,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.318.358,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.595.003.565,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -73.448.619,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.714.798.563,00

Kredi Hesaplama