FİNANS

dagi giyim - dagi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 483.250.943,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 43.601.228,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 129.707.193,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.209.052,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 128.498.141,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 709.691,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 709.691,00
 • Türev Araçlar 125.620,00
 • Stoklar 226.596.861,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 59.275.089,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 43.765.364,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 64.419,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.170.842,00
 • ARA TOPLAM 483.250.943,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 422.794.491,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 366.752,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 366.752,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.018.758,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 293.086.442,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.582.124,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.232.876,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 906.045.434,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 419.777.365,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 285.781.062,00
 • - Banka Kredileri 251.806.614,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 61.533.996,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 51.588.890,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 51.588.890,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.818.095,00
 • Diğer Borçlar 1.991.184,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.991.184,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.064.138,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.554.733,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.509.405,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 419.777.365,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 133.527.705,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 130.628.012,00
 • Banka Kredileri 42.544.950,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 88.083.062,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.899.693,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.899.693,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 553.305.070,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 352.740.364,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 352.740.364,00
 • Ödenmiş Sermaye 129.900.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.860.480,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 192.013.350,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 192.013.350,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.616.955,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 32.642,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 32.642,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.964.343,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -22.532.021,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 36.501.570,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 906.045.434,00

Kredi Hesaplama