FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dagi giyim - dagi - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 833.950.206,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 36.230.571,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 302.375.323,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 58.509.435,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 243.865.888,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.660.528,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.660.528,00
 • Türev Araçlar 3.437.472,00
 • Stoklar 412.251.895,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.623.973,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.557.441,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 44.341,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.326.103,00
 • ARA TOPLAM 833.950.206,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 458.408.787,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 502.670,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 502.670,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.937.622,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 299.002.897,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.351.122,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.481.026,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.292.358.993,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 828.715.300,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 380.439.078,00
 • - Banka Kredileri 325.330.408,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 211.687.033,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 111.823.805,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 110.013,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 111.713.792,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.135.802,00
 • Diğer Borçlar 102.841.099,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 100.000.001,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.841.098,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.788.483,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.791.727,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 996.756,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 828.715.300,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.917.339,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 145.700.785,00
 • Banka Kredileri 46.680.954,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 99.019.831,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.216.554,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.216.554,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 980.632.639,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 311.726.354,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 311.726.354,00
 • Ödenmiş Sermaye 129.900.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.860.480,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 166.212.635,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 166.212.635,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.431.514,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.212.546,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -3.212.546,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.560.984,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -627.092,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -11.968.107,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.292.358.993,00