FİNANS

dagi giyim - dagi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 462.669.259,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.105.981,00
 • Finansal Yatırımlar 21.412.000,00
 • Ticari Alacaklar 173.150.125,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 77.058.517,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 96.091.608,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 576.062,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.169,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 553.893,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 209.476.768,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.675.742,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.310,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 19.252.271,00
 • ARA TOPLAM 462.669.259,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 393.118.712,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 300.331,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 300.331,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 17.384.380,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 289.867.360,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.238.532,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 855.787.971,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 407.815.941,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 239.373.847,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.275.249,00
 • Banka Kredileri 212.390.089,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 56.973.542,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.973.542,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.610.082,00
 • Diğer Borçlar 72.107.234,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 69.849.002,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.258.232,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 678.582,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.790.183,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.122.154,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 668.029,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.007.222,00
 • ARA TOPLAM 407.815.941,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.301.691,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 74.018.475,00
 • Banka Kredileri 4.553.306,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.992.347,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.992.347,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 546.342,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 546.342,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.744.527,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 506.117.632,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 349.670.339,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 349.670.339,00
 • Ödenmiş Sermaye 129.900.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.860.480,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 194.571.831,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 194.571.831,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -58.474,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 165.703,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 165.703,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.964.343,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.130.236,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 16.338.218,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 855.787.971,00

Kredi Hesaplama