FİNANS

dagi giyim - dagi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 135.934.871,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.590.247,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 30.927.817,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 30.927.817,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.893.971,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.813.603,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.080.368,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 77.870.556,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.201.807,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.450.473,00
 • ARA TOPLAM 135.934.871,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 212.220.917,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 178.424,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 178.424,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.962.199,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 146.063.159,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 634.714,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 634.714,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.192,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 348.155.788,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 83.669.850,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 46.728.285,00
 • - Banka Kredileri 28.534.582,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.509.802,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 17.081.738,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.081.738,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.651.028,00
 • Diğer Borçlar 530.266,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 178.781,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 351.485,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.030.940,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.039.734,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 610.743,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.428.991,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 83.669.850,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.233.190,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 40.079.094,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 40.079.094,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.685.085,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.685.085,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.469.011,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 137.903.040,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 210.252.748,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 210.252.748,00
 • Ödenmiş Sermaye 88.560.623,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.584.646,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 109.811.608,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 109.811.608,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 181.338,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler -358.059,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.808.762,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -9.154.832,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 348.155.788,00