FİNANS

derimod - derim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 530.816.024,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 57.621.978,00
 • Finansal Yatırımlar 4.976,00
 • Ticari Alacaklar 271.361.003,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 269.231.346,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.129.657,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 186.096,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 128.765,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 57.331,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 48.235.157,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 151.648.087,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.758.727,00
 • ARA TOPLAM 530.816.024,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.197.128,00
 • Finansal Yatırımlar 70.472,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 498.941,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 498.941,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.807.334,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.670.809,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 537.013.152,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 414.345.915,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 47.968.709,00
 • - Banka Kredileri 47.968.709,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.534.676,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 570.582,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 355.855.025,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 355.855.025,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.289.292,00
 • Diğer Borçlar 573.400,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 573.400,00
 • Türev Araçlar 327.195,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 971.222,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.826.396,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.271.396,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 555.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 414.345.915,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.314.346,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.672.131,00
 • Banka Kredileri 754.020,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.918.111,00
 • Ticari Borçlar 5.903.308,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.903.308,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.738.907,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.738.907,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 426.660.261,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 110.352.891,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 110.352.891,00
 • Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 496.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.759.923,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.052.089,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.052.089,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.052.089,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.485.994,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.619.936,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.042.299,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 537.013.152,00

Kredi Hesaplama