FİNANS

derimod - derim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 892.956.419,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 110.809.689,00
 • Finansal Yatırımlar 6.848,00
 • Ticari Alacaklar 651.484.444,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 651.425.641,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.803,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.578,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.578,00
 • Türev Araçlar 6.721.574,00
 • Stoklar 94.309.779,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 28.787.513,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 819.994,00
 • ARA TOPLAM 892.956.419,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 25.282.861,00
 • Finansal Yatırımlar 70.474,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 371.195,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 371.195,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.564.007,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.195.995,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 918.239.280,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 717.003.508,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.000.000,00
 • - Banka Kredileri 59.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.158.015,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.071.526,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 614.103.625,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 614.103.625,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.422.339,00
 • Diğer Borçlar 6.220.408,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.220.408,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.181.031,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.918.090,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.737.998,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 180.092,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 717.003.508,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.912.054,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.670.027,00
 • Banka Kredileri 5.006.347,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.663.680,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.242.027,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.242.027,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 745.915.562,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 172.323.718,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 172.323.718,00
 • Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 496.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.759.923,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.430.281,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.430.281,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.430.281,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.497.135,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.910.281,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 37.089.832,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 918.239.280,00

Kredi Hesaplama