FİNANS

derimod - derim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 625.362.534,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 56.574.367,00
 • Finansal Yatırımlar 10.322,00
 • Ticari Alacaklar 373.286.444,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 371.671.907,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.614.537,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 200.733,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 184.155,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.578,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 31.721.281,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 162.774.143,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 795.244,00
 • ARA TOPLAM 625.362.534,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.273.343,00
 • Finansal Yatırımlar 70.474,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 499.597,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 499.597,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.715.359,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.055,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 629.635.877,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 505.656.336,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 43.439.041,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 725.152,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 449.303.644,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 449.303.644,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.731.102,00
 • Diğer Borçlar 2.581.762,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.581.762,00
 • Türev Araçlar 1.739.682,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.148.170,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.987.783,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.632.783,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 355.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 505.656.336,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.044.304,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.658.420,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 511.700.640,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 117.935.237,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 117.935.237,00
 • Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 496.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.759.923,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.393.120,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.393.120,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.393.120,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.485.994,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.619.936,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.965.676,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 629.635.877,00

Kredi Hesaplama