FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
12.06.2024
Genel Kurul Tarihi
22.07.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
TEKİRDAĞ
İlçe
ÇORLU
Adres
Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu Otel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - 2023 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
7 - 2023 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve temsile yetkililerin seçiminin görüşülerek karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - 2023 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
DERİMOD KONFEKSİYON 2023 OGK GÜNDEM MADDELERİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin pay sahipleri 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısının ilişikteki gündem maddelerini görüşmek üzere 22.07.2024 Pazartesi günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanacak olan ilan metni ve vekaletname örneği ekte Sayın Pay sahiplerimizin veya vekillerinin bilgisine sunulmuştur.