FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
31.12.2023 Kar Dağıtım Tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
12.06.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
22.07.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DERIM, TRADERIM91B0
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DERIM, TRADERIM91B0
0
0
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
54.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.437.025,35
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
36.925.526
77.694.448,64
4. Vergiler ( - )
24.642.416
15.520.994,53
5. Net Dönem Kârı
12.283.110
62.173.454,11
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
3.108.672,71
3.108.672,71
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
9.174.437,29
59.064.781,4
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9.174.437,29
59.064.781,4
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
9.174.437,29
59.064.781,4
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
59.064.781,4
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre, 2023 yılı 36.925.526 TL olan dönem karından sırasıyla; 24.642.416 TL hesaplanan vergilerin, 3.108.672,71 TL birinci tertip yasal yedek akçe'nin, düşülmesinden sonra 9.174.437,29 TL net dağıtılabilir dönem karı kalması, VUK Kar Dağıtım Tablosuna göre, 2023 yılı 77.694.448,64 TL olan dönem karından sırasıyla; 15.520.994,53 TL hesaplanan vergilerin, 3.108.672,71 TL birinci tertip yasal yedek akçe'nin, düşülmesinden sonra 59.064.781,40 TL net dağıtılabilir dönem

karının dağıtılmadan büyümekte olan iş hacmimiz ve yatırımlar nedeniyle, öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının;


Genel Kurula arz ve teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi.