FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dogan burda - dobur - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 153.074.916,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 18.308.018,00
 • Finansal Yatırımlar 29.023.862,00
 • Ticari Alacaklar 96.758.705,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.333.157,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 93.425.548,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.547.196,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.740.697,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 696.438,00
 • ARA TOPLAM 153.074.916,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 31.437.721,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.967,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.967,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.638.980,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 403.177,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 6.701,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.191.197,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 184.512.637,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.950.071,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.736.931,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 75.432,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 70.399.023,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.091.181,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.307.842,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.561.190,00
 • Diğer Borçlar 2.368.867,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.368.867,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 926.076,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.489.387,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.097.671,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.391.702,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 705.969,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 113.950.071,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.842.713,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.573.249,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.229,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 42.105.485,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 42.105.485,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 158.792.784,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 25.719.853,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.719.853,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.559.175,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 250.701.241,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.815.412,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.815.412,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.815.412,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 84.059.726,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -296.052.920,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -6.731.957,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 184.512.637,00