FİNANS

dogan burda - dobur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 90.020.444,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 36.399.683,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 42.473.092,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 96.064,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.377.028,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.998.741,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.879.619,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 80.926,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.188.383,00
 • ARA TOPLAM 90.020.444,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.705.814,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.967,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.967,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.133.054,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 267.629,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 5.045,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.165.193,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 102.726.258,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.020.878,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 969.254,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 87.860,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 38.530.171,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.693.629,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.836.542,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.039.794,00
 • Diğer Borçlar 557.242,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 557.242,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.856.846,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.588.265,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.841.310,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.893.570,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 947.740,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 64.020.878,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.007.570,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 214.726,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 65.857,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.792.844,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.792.844,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 86.028.448,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 16.697.810,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.697.810,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.559.175,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -2.623.921,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.125.779,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -13.125.779,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.125.779,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.331.672,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.179.078,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -10.622.415,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 102.726.258,00

Kredi Hesaplama