FİNANS

dogan burda - dobur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 76.549.965,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 35.989.249,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 35.022.229,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 185.002,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.837.227,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.261.102,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.597.549,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.679.836,00
 • ARA TOPLAM 76.549.965,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.270.751,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.967,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.967,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.286.187,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 275.865,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 21.034,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.910.603,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 86.820.716,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.446.421,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.710.069,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 32.034,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 26.263.001,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.237.924,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.025.077,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.081.483,00
 • Diğer Borçlar 528.940,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 528.940,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 185.758,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.166.155,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.068.019,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.725.620,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.342.399,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 44.446.421,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.385.043,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 81.610,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.300.797,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.300.797,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 58.831.464,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 27.989.252,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.989.252,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.559.175,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -2.623.921,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.470.241,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.470.241,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.470.241,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.743.726,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.157.380,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.623.133,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 86.820.716,00

Kredi Hesaplama