FİNANS

eksun gida - eksun - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.429.130.555,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 53.228.181,00
 • Finansal Yatırımlar 558.379.995,00
 • Ticari Alacaklar 745.615.527,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 341.889,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 745.273.638,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.819.448,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 801.593,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.017.855,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 709.584.472,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 267.961.121,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.335.883,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 65.205.928,00
 • ARA TOPLAM 2.429.130.555,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 144.931.351,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.636,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.636,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 64.414.891,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 835.634,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 39.579.960,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.574.061.906,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.231.934.844,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.057.397.411,00
 • - Banka Kredileri 625.667.870,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 672.331,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 105.653.610,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.647.480,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 88.006.130,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.917.028,00
 • Diğer Borçlar 24.580.830,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.580.830,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 29.060.004,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.401.595,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.771.609,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.629.986,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.252.035,00
 • ARA TOPLAM 1.231.934.844,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.802.711,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.009.366,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.009.366,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.793.345,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.793.345,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.271.737.555,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.302.324.351,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.302.324.351,00
 • Ödenmiş Sermaye 70.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 12.141.139,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 919.930.563,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.622.514,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.622.514,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.622.514,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.755.503,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 252.758.988,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 54.360.672,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.574.061.906,00

Kredi Hesaplama