FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

eksun gida - eksun - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.775.840.121,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 259.366.169,00
 • Finansal Yatırımlar 162.136.982,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.411.392.994,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.424.879,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.407.968.115,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 93.899.248,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 93.899.248,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.339.169.118,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 411.861.550,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 98.014.060,00
 • ARA TOPLAM 3.775.840.121,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 573.748.181,00
 • Finansal Yatırımlar 8.158.412,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.636,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.636,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 386.177.901,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.942.118,00
 • - Şerefiye 25.747.189,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.194.929,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.326.450,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.349.588.302,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.243.139.356,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.421.904.804,00
 • - Banka Kredileri 1.401.706.222,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.806.279,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 628.881.645,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 121.624.972,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 507.256.673,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.163.877,00
 • Diğer Borçlar 17.264.087,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.264.087,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 4.679.166,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 78.381.932,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 19.556.699,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.168.713,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.387.986,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 36.500.867,00
 • ARA TOPLAM 2.243.139.356,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.402.435,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 68.187.773,00
 • Banka Kredileri 31.042.400,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.145.373,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 30.214.662,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.214.662,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.341.541.791,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.008.046.511,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.008.046.511,00
 • Ödenmiş Sermaye 70.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 611.074.917,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 98.434.362,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.550.040.434,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.635.606,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.635.606,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.635.606,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 109.763.076,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -92.489.705,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -126.272.243,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.349.588.302,00