FİNANS

eminis ambalaj - emnis - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 69.135.200,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.491.673,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 19.939.929,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.939.929,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.058.997,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.082.152,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 976.845,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 23.231.230,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.177.300,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.642,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 214.429,00
 • ARA TOPLAM 69.135.200,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 32.894.947,00
 • Finansal Yatırımlar 147,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 31.768.233,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.961,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 102.030.147,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.384.131,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.214.794,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 300.153,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 14.177.261,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.177.261,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 349.872,00
 • Diğer Borçlar 11.040.799,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.661.095,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.379.704,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 659.651,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 941.754,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 793.590,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 28.384.131,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.785.686,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.416.197,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 33.849.896,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 372.447,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.477.449,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.879.363,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.752.294,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.752.294,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.921.516,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 966.420,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.169.817,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 21.860.330,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 21.860.330,00
 • Ödenmiş Sermaye 6.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 11.884.379,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.301.759,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 33.712.133,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 33.712.133,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.352.270,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.348,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -46.060.787,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.591.498,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 102.030.147,00

Kredi Hesaplama