FİNANS

eminis ambalaj - emnis - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 78.789.925,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.285.973,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 27.646.943,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 27.646.943,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.552.077,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.921.015,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 631.062,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 20.456.687,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.813.920,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.667,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.658,00
 • ARA TOPLAM 78.789.925,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 35.852.751,00
 • Finansal Yatırımlar 147,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 34.084.668,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.810,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 114.642.676,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.434.140,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 925.458,00
 • - Banka Kredileri 157.890,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.952.454,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.952.454,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 676.089,00
 • Diğer Borçlar 13.686.535,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.792.444,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.894.091,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 80.039,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 630.354,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 630.354,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 483.211,00
 • ARA TOPLAM 28.434.140,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.981.210,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.368.388,00
 • Banka Kredileri 964.212,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.404.176,00
 • Ticari Borçlar 37.639.241,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 372.447,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.266.794,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.004.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.835.484,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.167.677,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.167.677,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 966.420,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 83.415.350,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 31.227.326,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 31.227.326,00
 • Ödenmiş Sermaye 6.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 11.884.379,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.301.759,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 35.410.043,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 35.410.043,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -654.360,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.348,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -46.060.786,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 16.260.583,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 114.642.676,00

Kredi Hesaplama