FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

eminis ambalaj - emnis - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 123.146.824,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.705.965,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 43.311.177,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 43.311.177,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.008.424,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.404.426,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 603.998,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 56.306.084,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.107.845,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23.781,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 683.548,00
 • ARA TOPLAM 123.146.824,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 111.779.207,00
 • Finansal Yatırımlar 1.091,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 106.072.129,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.361,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.403.845,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 234.926.031,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.176.996,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.478.883,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.478.883,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.867.946,00
 • Diğer Borçlar 2.410.885,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.410.885,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.442.696,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.423.901,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.423.901,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 132.949,00
 • ARA TOPLAM 17.176.996,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.127.477,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 651.393,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 31.751.257,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 372.447,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.378.810,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 24.207.154,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.258.285,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.258.285,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.653.603,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.605.785,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 110.304.473,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 124.621.558,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 124.621.558,00
 • Ödenmiş Sermaye 6.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 305.210.679,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 45.664.466,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 150.522.573,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 150.522.573,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.482.944,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 509.114,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -470.811.046,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 73.741.115,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 234.926.031,00